František1969

Milan Rúfus - Modlitba za Slovensko

...môj dobrý Bože, vzhliadni naň, stráž nám ho neustále. Ach, aspoň Ty ho Veľký chráň keď si ho stvoril malé.More
...môj dobrý Bože, vzhliadni naň,
stráž nám ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho Veľký chráň
keď si ho stvoril malé.
01:16

Požehnanie mestu a svetu.

VEDELI STE❓ Keď pápež František udelil 27. marca požehnanie mestu a svetu, tak na druhý deň v Taliansku bolo vyliečených 1434 pacientov z coronavírusu? Požehnanie pápeža má veľkú moc, hoci hneď to …More
VEDELI STE❓ Keď pápež František udelil 27. marca požehnanie mestu a svetu, tak na druhý deň v Taliansku bolo vyliečených 1434 pacientov z coronavírusu? Požehnanie pápeža má veľkú moc, hoci hneď to nie je vidno ale bol zvrátený priebeh nákazy... Zdroj: www.facebook.com/…/3537151569688865

Kresťan nemá mať strach, lebo je pod Božou ochranou...

😇 😇 😇

Pieseň k Sedembolestnej Panne Márii - Hanka Servická

Dnes, 29 marca sa celé Slovensko pripojilo k modlitbe sv. ruženca, ruženca Božieho Milosrdenstva, ktorý sa modlil v Šaštíne pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou! A zaznela tam aj modlitba zasvätenia …More
Dnes, 29 marca sa celé Slovensko pripojilo k modlitbe sv. ruženca, ruženca Božieho Milosrdenstva, ktorý sa modlil v Šaštíne pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou! A zaznela tam aj modlitba zasvätenia sa Sedembolestnej Panne Márii! Verím, že celé Slovensko bolo na kolenách s prosbou o odvrátenie epidémie... SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA-ORODUJ ZA NÁS! AMEN😇🌻🌻🌻
05:08
Modlitbová akcia!😇😇😇

Kalendár

Drahí bratia a sestry, reagujúc na výzvu slovenských biskupov, pozývame vás k nepretržitej reťazi modlitieb za odvrátenie šírenia nákazy koronavíruso…
maria.sk
František1969
Zoberme do rúk ruženec...
😇
medjugorjeusa.org

Medjugorje, Father Petar

{HOME} { CONTACTS} {GIFT SHOP} {MEDJUGORJE} {ABOUT US} {APPARITIONS} {DEVOTIONS} {SPONSORS} {PICTURE GALLERY} {PICTURE OF THE …
František1969
😇 A preklad tohto článku: Obrázok vľavo, otec Petar Ljubicic. Obrázok zhotovený v septembri 2012. Tajomstvá Medžugoria (varovné signály a tresty) …More
😇
A preklad tohto článku:
Obrázok vľavo, otec Petar Ljubicic. Obrázok zhotovený v septembri 2012. Tajomstvá Medžugoria (varovné signály a tresty) budú odhalené svetu. Seer Mirjana je strážcom tajomstiev. Panna Mária „Kráľovná mieru“ dala Mirjanovi tajomstvá napísané na pergamene. Panna Mária povedala Mirjane, aby si vybrala kňaza. Tento kňaz prepustí tajomstvá sveta v pravý čas. Otec Petar Ljubicic je kňazom, ktorý bol vyzvaný, aby prezradil tajomstvá. V rozhovore s otcom Petarom v októbri 2012 otec povedal: „Mirjana bude mať tajomstvá, keď príde čas. 10 dní pred varovaním budeme vedieť, kedy príde, čo príde a ako dlho to vydrží. 7 dní sa Mirjana a ja (otec Petar) budeme musieť modliť a postiť. 3 dni pred (upozornenie má prísť) don Petar oznámi, že za 3 dni bude odhalené tajomstvo a to, čo bude na Zjavení zanechané Vrch (večné zázračné znamenie). P. Petar pokračoval: Znamenie (na vrchu Apparition Hill, 3. tajomstvo) bude obrovským šťastím pre všetkých, ktorí prídu do Medžugoria, …More

Informácia...

Je potrebné aby sme pochopili ako pozerať a byť účastný na svätej omši cez média... 😇
ľubica
Veľmi jasne sa vyjadril kardinál Sarah: „Veľmi dobre si uvedomujem, že televízne prenosy umožňujú chorým a starým ľuďom živiť svoju vieru. Lenže …More
Veľmi jasne sa vyjadril kardinál Sarah: „Veľmi dobre si uvedomujem, že televízne prenosy umožňujú chorým a starým ľuďom živiť svoju vieru. Lenže Boha nenájdeme pri pozeraní televízie. Boh je skutočne prítomný a ukrytý vo svätostánku. Obraz nikdy nenahradí dôverné osobné stretnutie. Otec chce dať duši rásť bez fiktívneho prostredníka. Dávame sa zlákať ilúziou a tvárime sa, akoby sme verili, že sme sa pri televíznom vysielaní stretli s Bohom a mali účasť na Eucharistickej obete. Nikto predsa nemôže tvrdiť, že bol na matkinom pohrebe, keď si pozrel video z jej zádušnej omše. Ak svoj vzťah k Bohu podriadime technike, urobíme z neho paškvil.“ (IN: Robert Sarah: Pane, zostaň s nami. Bratislava, Lúč, 2019)viac: Otvorený list biskupom Slovenska: "Sv. otec František vyzýva kňazov..."
fiat33
Nom je platná nakoľko podstata premeny tam je. Len to že sa na takejto omši získava menej milostí pre človeka.
View 3 more comments.

Prosíme Tě,dej nám Pane sílu

Pane, daj nám silu!
02:14
Dana22
Modlitby Můj ukřižovaný Ježíši, když padnu, Ty mě pozvedneš, když pláči, Ty mě těšíš, když trpím, Ty mě léčíš, když volám, Ty mi odpovídáš, když se …More
Modlitby
Můj ukřižovaný Ježíši,
když padnu, Ty mě pozvedneš,
když pláči, Ty mě těšíš,
když trpím, Ty mě léčíš,
když volám, Ty mi odpovídáš,
když se třesu, Ty mě podporuješ.
Můj ukřižovaný Ježíši, Tys světlo, které mě osvěcuje Tys slunce, které mne zahřívá, Tys pokrm, který mne obživí Tys zřídlo, které mne napájí Tys sladkost, která mne opájí Tys balzám, který mne vyléčí Tys krása, která mne uchvacuje. Můj ukřižovaný Spasiteli, Tys pevnost, v níž se uzavírám Tys samota, v níž odpočívám Tys výheň, v níž se stravuji Tys hlubina, v níž se ztrácím. Můj ukřižovaný Spasiteli, jiného si nepřeji, jenom Tebe jiného nehledám, jenom Tebe jiného nežádám, jenom Tebe jiného nemiluji, jenom Tebe jiného si nepodržím, jenom Tebe. Ochraňuj mne po celý život můj, upokoj mne v posledním boji mém. Buď v mém srdci v poslední mé hodince.
Dana22
View one more comment.

Skutočne pozadie koronavirusu. Genocída na ľuďoch

😎 😎 😎
09:50
Caesar
Ale ved ten virus je biologicka zbran.
František1969
Ale čo keď tento vírus zmutuje?
View 6 more comments.

Ján Pavol II - song

Krásna pieseň po Poľsky k JPll. 👏
03:41
ekans
Ladislav Bajza
Aj s "prorokom" Mohamedom žehnajú všetkým ekumenistom... a čakajú na vás
View 2 more comments.

Litánie k sv. Jánovi Pavlovi II. / spievané

Modlitba Rádio Lumen - spievajú: bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici -- Badíne.
13:27
František1969
😇 -krásne spievané litánie doplnené peknými obrázkami...Ján Pavol ll, oroduj za nás...

JPll o Medzugorii...

😇 😇 Ján Pavol II. a jeho výroky o zjaveniach Panny Márie v Medjugorje. “KEBY SOM NEBOL PÁPEŽOM, BOL BY SOM UŽ V MEDŽUGORÍ!” – povedané 21. apríla 1989biskupom Pavlom Hnilicom, S.J., pomocnym …More
😇 😇 Ján Pavol II. a jeho výroky o zjaveniach Panny Márie v Medjugorje.
“KEBY SOM NEBOL PÁPEŽOM, BOL BY SOM UŽ V MEDŽUGORÍ!” – povedané 21. apríla 1989biskupom Pavlom Hnilicom, S.J., pomocnym biskupom Ríma potom, co ho Sväty Otec napomenul za to, ze sa nezastavil v Medzugorí pri svojom návrate do Ríma z Moskvy, kde bol pápežom poslany. Okrem toho mu pápež pri tej príležitosti v roku 1984 povedal: “MEDŽUGORIE JE POKRAČOVANÍM FATIMY.”
Ten isty biskup Pavol Hnilica zdelil, – mimochodom je to nás slovensky biskup, – ze pápez vo svojom príhovore 1. augusta 1989 k talianskym lekárom, ktorí sa venujú obrane nenarodeného zivota a vedeckym a medikálnym stúdiám zjavení, povedal:“DNESNY SVET STRATIL ZMYSEL NADPRIRODZENA, ALE MNOHÍ HO HLADAJÚ – A NACHÁDZAJÚ HO V MEDZUGORÍ, SKRZE MODLITBU, POKÁNIE A PÔST.”
Arcibiskup Kwangju povedal pápezovi: “V Kórey v meste Naju Panna Mária place…”
Pápez odpovedal:“SÚ BISKUPI, AKO NAPRÍKLAD V JUHOSLÁVII, KTORÍ SÚ PROTI TOMU… ALE DÔLEZITÉ JE …More
Ladislav Bajza
Coburg - už si začal s tými "vizionármi " z Dechtíc modliť za úmysly "svätého otca" Františka ,ako to káže to "zjavenie"?
ekans
View 20 more comments.
Proroctvá sv.Malachiáša o pápežoch sa vyplnili!
wordpress.com

Proroctvá sv.Malachiáša o pápežoch sa vyplnili

Proroctvá sv.Malachiáša o pápežoch sa vyplnili Svätý Malachiáš – vlastným menom Maelmhaedhoc O’Morgair (1095 – 1148) bol mníchom a biskupom diecé…
Anton Čulen
A. Čulen: Poďakovanie orlovi zo žakovskej fary alianciazanedelu.sk/archiv/5341
zaba
Irská poselství označují v Malachiášovu seznamu posledního papeže, který je v něm označen Petr Římský, právě jen jako Petra apoštola, který bude …More
Irská poselství označují v Malachiášovu seznamu posledního papeže, který je v něm označen Petr Římský, právě jen jako Petra apoštola, který bude vládnout církvi posledního času přímo z nebe, po té co papežství bylo co do svého účelu a smyslu fakticky zničeno. Naštěstí evangelium přislibuje právě Petrovi, že brány pekelné ale nezničí církev jako takovou. Tato předpověď ale neznamená, že nezničí papežství, které až dosud bránilo příchodu Antikrista- tedy falešného ďáblova světského mesiáše, který bude muset mít i světskou moc, skrze kterou se bude snažit vzbudit falešnou super naději. Viz. předpověď v II. listu Soluňanům:
6 Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7 Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8 A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.

Terka medjugorje 2018-1019

Medzugorie-najnovšie video...
49:56
Peter(skala)
.aj Šavol z Tarzu a dokonca aj "nacionalista" Natanael, "bitkári" Ján a Jakub, čo chceli obraciať ludí hromami a bleskami, či Tomáš, ale ked sa …More
.aj Šavol z Tarzu a dokonca aj "nacionalista" Natanael, "bitkári" Ján a Jakub, čo chceli obraciať ludí hromami a bleskami, či Tomáš, ale ked sa Ježiš zjavil, zrazu akosi jeho viera nikde... a dokonca tí, čo uverili v Krista ale ked sa mali zrieknuť obriezky, tak zrazu sa chceli vratiť do židovstva... obratenie je celoživotný proces a kto si myslí, že stojí, tak nech dáva pozor aby nepadol, lebo kto netuži vidieť Boha počas života, akože môže očakávať Ho vidieť po smrti?!
😲
Mates5485
Peter(skala) New age a modernizmus.More
Peter(skala)
New age a modernizmus.
View 20 more comments.

Pečať živého Boha je podvod!

Biskup Sečka k šíreniu údajného Veľkého varovania Ježiša Krista P:3, 21. 11. 2012 12:44, DOM Spisšká Kapitula 21. novembra (TK KBS) - Spišská biskup Mons. Štefan Sečka vydal na základe hlásenia …
František1969
View 5 more comments.

Kráľovná pokoja

Kráľovná pokoja... 👏
03:37
František1969
Krásna pieseň 👏

Garabandel a falošné varovania od BMB.

Falošné varovania ( videnia ) od ženy z Írska O falošnosti stránky "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" - otec. Eirene O falošnosti stránky "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" Internetová stránka "Ježiš Kristus…

Varovanie z Garabandlu.

Loli: "Varovanie bude trvať iba niekoľko minút. Všetok pohyb na zemi i v ovzduší utíchne. Aj lietadlá vo vzduchu postoja. Pocítime všetko zlé, čo sme urobili. Bude to vnútorný pocit ľútosti a …More
Loli:
"Varovanie bude trvať iba niekoľko minút. Všetok pohyb na zemi i v ovzduší utíchne. Aj lietadlá vo vzduchu postoja. Pocítime všetko zlé, čo sme urobili. Bude to vnútorný pocit ľútosti a bolesti nad tým, že sme urazili Boha. Treba sa na túto udalosť pripraviť a robiť veľa pokánia, prinášať obete, navštevovať Sviatosť oltárnu, ak môžeme každý deň, a denne sa modliť svätý ruženec.
(Loli jediná vie rok, v ktorom sa varovanie má stať. Nikdy ho nikomu nepovedala, ani kňazovi.)
"Varovanie príde v čase, keď bude veľmi ťažké praktizovať náboženstvo. Bude sa to musieť robiť skryte. Môžem povedať len to, že varovanie je veľmi blízko a je veľmi dôležité."
www.google.com/url na tomto linku. Oficialne varovanie je práve v Garabandle a falošná vizionárka MBM prevzala tieto informácie a rozvinula ich do takých detailov, ktoré sú zavádzajúce a ich úlohou je vyvolávať strach, neistotu. Diabol je božia opica, ktorá všetko napodobňuje a je tomu aj tak v tomto prípade. V mori týchto čiastočne …More

Falošné varovanie.

Samson1
ela111 Ela podle tebe to šířil i apoštol Pavel. Apoštolové toho s Pánem prožili hodně. Dokonce se jim zjevoval po 40 dní a potom prožili Letnice a …More
ela111 Ela podle tebe to šířil i apoštol Pavel. Apoštolové toho s Pánem prožili hodně. Dokonce se jim zjevoval po 40 dní a potom prožili Letnice a byli podle některých plní sladkého vína a jak vidím, seš na jejich stzraně. Určitě, když jdeme na mši, jsme s Pannou Marií pod hřížem. Ale i tam se dává do kalicha kousek hostie, které symbolizuje zrtvýchvstání a to je radostná událost. Já byl na tridentské mši dnes a jsem pro její obnovu, k Nomu mám spoustu výhrad. Jsem a počítám se mezi charismatiky a uznávám to, že v církvi jsou úřady, charismata, rozličné dary Ducha a působí to jeden a týž Duch. ˇUřady a charismata mají být ve vyváženém stavu a Bůh stlačuje vždy tu stranu, která převažuje. Já mám osobně Vellu rád a kupoval jsem všešchny jeho knihy, denně se modlím modlitbu za osvobození od zlého. Jak se budeš cítit u Božího soudu, až tě Bůh vezme za všechny svoje slova a čím budeš obhajovat to, že někdo mluvil hrereze, pokud promlouval z vnuknutí Ducha.
ela111
Pater Elias Vella je charizmatik a v svojich knihach siri charizmaticke bludy, nezlucitelne s katolickou naukou.
View 17 more comments.

Ježiš Kristus varovanie

Falošné varovania od Irskej vizionárky!
12:24
zaba
Irská poselství jako jediná přímo ukázala na údajného falešného papeže (doplnila Emerichovou a sv. Františka z Assisi přímým ukázáním na dotyčnou …More
Irská poselství jako jediná přímo ukázala na údajného falešného papeže (doplnila Emerichovou a sv. Františka z Assisi přímým ukázáním na dotyčnou osobu), proto byla briskně odmítnuta, aniž jim byla poskytnuta doba pro přinesení ovoce, jako u ostatních poselství. 7let problematického pontifikátu Františka staví Irská poselství opět do první řady kandidátů na opravdovou mluvu z nebe. Právě Františkovy kauzy, jako např. jeho exhortace AL, dohoda z Abu Dabi, amazonská synoda, problém sexuality redukovaný už jen na pedofilii, jeho věroučně matoucí dialogy s ateistickým novinářem, problematické rozhovory v letadle....., to vše nás nutí přehodnotit vývoj po koncilní teologie, jejímž plodem je František a nakonec i Vela. Tato pyšná bohověda se dopouští sama vážných věroučných chyb (už Jan Pavel II se vyjádřil kriticky k vývoji současné teologie), které mimo překvapivé předpovědi určitě nejsou v irských poselstvích. Pokud za jediné rozumné kritérium posouzení vezmu pravověrnost (shoda s …More
Pravda bude skryta
aj tá modloslužba vo Vatikáne bola falošná?? Írske posolstvá o tom hovoria roky dopredu.
View 19 more comments.