Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
František1969
Modlitbová akcia!😇😇😇

Kalendár

Drahí bratia a sestry, reagujúc na výzvu slovenských biskupov, pozývame vás k nepretržitej reťazi modlitieb za odvrátenie šírenia nákazy koronavíruso…
maria.sk
František1969
Zoberme do rúk ruženec...
😇
medjugorjeusa.org

Medjugorje, Father Petar

{HOME} { CONTACTS} {GIFT SHOP} {MEDJUGORJE} {ABOUT US} {APPARITIONS} {DEVOTIONS} {SPONSORS} {PICTURE GALLERY} {PICTURE OF THE …
František1969
😇 A preklad tohto článku: Obrázok vľavo, otec Petar Ljubicic. Obrázok zhotovený v septembri 2012. Tajomstvá Medžugoria (varovné signály a tresty) …More
😇
A preklad tohto článku:
Obrázok vľavo, otec Petar Ljubicic. Obrázok zhotovený v septembri 2012. Tajomstvá Medžugoria (varovné signály a tresty) budú odhalené svetu. Seer Mirjana je strážcom tajomstiev. Panna Mária „Kráľovná mieru“ dala Mirjanovi tajomstvá napísané na pergamene. Panna Mária povedala Mirjane, aby si vybrala kňaza. Tento kňaz prepustí tajomstvá sveta v pravý čas. Otec Petar Ljubicic je kňazom, ktorý bol vyzvaný, aby prezradil tajomstvá. V rozhovore s otcom Petarom v októbri 2012 otec povedal: „Mirjana bude mať tajomstvá, keď príde čas. 10 dní pred varovaním budeme vedieť, kedy príde, čo príde a ako dlho to vydrží. 7 dní sa Mirjana a ja (otec Petar) budeme musieť modliť a postiť. 3 dni pred (upozornenie má prísť) don Petar oznámi, že za 3 dni bude odhalené tajomstvo a to, čo bude na Zjavení zanechané Vrch (večné zázračné znamenie). P. Petar pokračoval: Znamenie (na vrchu Apparition Hill, 3. tajomstvo) bude obrovským šťastím pre všetkých, ktorí prídu do Medžugoria, …More
Proroctvá sv.Malachiáša o pápežoch sa vyplnili!
wordpress.com

Proroctvá sv.Malachiáša o pápežoch sa vyplnili

Proroctvá sv.Malachiáša o pápežoch sa vyplnili Svätý Malachiáš – vlastným menom Maelmhaedhoc O’Morgair (1095 – 1148) bol mníchom a biskupom diecé…
Anton Čulen
A. Čulen: Poďakovanie orlovi zo žakovskej fary alianciazanedelu.sk/archiv/5341
zaba
Irská poselství označují v Malachiášovu seznamu posledního papeže, který je v něm označen Petr Římský, právě jen jako Petra apoštola, který bude …More
Irská poselství označují v Malachiášovu seznamu posledního papeže, který je v něm označen Petr Římský, právě jen jako Petra apoštola, který bude vládnout církvi posledního času přímo z nebe, po té co papežství bylo co do svého účelu a smyslu fakticky zničeno. Naštěstí evangelium přislibuje právě Petrovi, že brány pekelné ale nezničí církev jako takovou. Tato předpověď ale neznamená, že nezničí papežství, které až dosud bránilo příchodu Antikrista- tedy falešného ďáblova světského mesiáše, který bude muset mít i světskou moc, skrze kterou se bude snažit vzbudit falešnou super naději. Viz. předpověď v II. listu Soluňanům:
6 Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7 Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8 A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.

Pečať živého Boha je podvod!

Biskup Sečka k šíreniu údajného Veľkého varovania Ježiša Krista P:3, 21. 11. 2012 12:44, DOM Spisšká Kapitula 21. novembra (TK KBS) - Spišská biskup Mons. Štefan Sečka vydal na základe hlásenia …
František1969
View 5 more comments.

Garabandel a falošné varovania od BMB.

Falošné varovania ( videnia ) od ženy z Írska O falošnosti stránky "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" - otec. Eirene O falošnosti stránky "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" Internetová stránka "Ježiš Kristus…

Falošné varovanie...

Chcem upozorniť na falošné zjavenia Proč dojde k Varování?, ktoré tu publikuje Varovanie pod taktovkou Petra-Skaly. Sú to extremne nebezpečné zjavenia takzvanej Irskej vizionárky. 😇
4 pages
zaba
Ještě k trestu smrti: Zmatek kolem trestu smrti však udělal spíše Bergoglio změnou katechismu. Irská poselství jen dávají důraznou výstrahu vůči …More
Ještě k trestu smrti: Zmatek kolem trestu smrti však udělal spíše Bergoglio změnou katechismu. Irská poselství jen dávají důraznou výstrahu vůči účelovému zabití bližního, katechismus ale nemění. Zatímco z podání Bergoglia je ohrožena poprava zarputilého škůdce společnosti, tedy v této logice asi i obranná válka proti agresívnímu národu nebo nějaké třídě či skupině.
zaba
Moje výhrady k hodnocení otce Eirene: -V konci času bude třeba přímo poslouchat Boha bez hierarchie. > To ale není přece žádná novinka. Jan evangelis…More
Moje výhrady k hodnocení otce Eirene:
-V konci času bude třeba přímo poslouchat Boha bez hierarchie. > To ale není přece žádná novinka. Jan evangelista přece ve svém listu říká mezi vámi a Bohem není žádný prostředník jen Ježíš Kristus. Pokud hierarchie je pravověrná (v odkazu našeho Pána) není přece žádný problém její službu přijímat, pokud se ale stane nevěrnou, nemohu se na ní odvolávat. Odvolávat se musím vždy jen na Boží učení a v něm setrvávat, o tom bude můj osobní soud před Bohem. Pán Ježíš též vůči náboženské elitě své doby ukázal opozici, když se stala nevěrnou vůči podstatě Mojžíšova zákona a své následovníky nevedl k otrocké poslušnosti této hierarchie, ba právě kvůli osobnímu přístupu k záležitostem Božím nezávisle na tamní hierarchii, byl exemplárně odstraněn.
-Definice duše je dnes další náboženský pojem, který je velice neurčitý, dokonce nejnovější překlady bible se mu vyhýbají a duši raději nahrazují slovem život nebo já. Myslím, ale že je to škoda a právě irské …More
View 7 more comments.
Vkladám tu aj odkaz na video ale sa ospravedlňujem za reklamu, nakoľko toto video je z tv JOJ a inde toto video nie je ale tu to máme aj s prekladom. A čo ma zaujalo na tomto videu? Pápežová …More
Vkladám tu aj odkaz na video ale sa ospravedlňujem za reklamu, nakoľko toto video je z tv JOJ a inde toto video nie je ale tu to máme aj s prekladom. A čo ma zaujalo na tomto videu? Pápežová láskavosť a otázka, ktorú tu položil.
...........
Hluboce jímavou chvílí bylo papežovo setkání s malým Manuelem, který mu se slzami v očích pošeptal do ucha svoji otázku. S hlavou přitulenou k jeho rameni pak Františkovi dovolil, aby promluvil nahlas o jeho bolesti. Chlapec nedávno ztratil tatínka. Jak papeži pověděl, nebyl sice věřící, ale přesto nechal své čtyři děti pokřtít. „Byl velmi dobrým tátou,“ řekl Manuel papežovi a zeptal se, zda je tatínek v nebi. František upokojil dětské srdce ujištěním, že Bůh má otcovské srdce a určitě by jeho tátu neopustil. „Neměl dar víry, a přece pokřtil svoje děti. Bůh je na tvého tatínka hrdý. Byl dobrým otcem, a teď je s Bohem. Modli se za něho a často s ním rozmlouvej,“ radil František chlapci.
Zdroj: Vatikánský rozhlas 😇
noviny.sk

Pápež František upokojoval chlapca

Reportáže TV JOJ na jednom mieste
😇

Mariánske Kňazské Hnutie - MKH

Laudetur Iesus Christus Sme prevažne jemne konzervatívni klérus a laici. S našim cteným kňazom Stefanom Gobbim koncom 20. storočia komunikovala …
szm.com
František1969
Upozornenie: Som verný pápežovi Franiškovi a denne sa zasväcujem Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a preto moje príspevky budú v tomto duchu. Preto …More
Upozornenie: Som verný pápežovi Franiškovi a denne sa zasväcujem Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a preto moje príspevky budú v tomto duchu. Preto prosím aby tu nevypisovali blbé poznámky odporcovia, preto že mojou úlohou nie je sa hádať a presvedčovať ale skôr osloviť tých, čo zmýšľajú podobne ako ja a tak sa posilniť vo viere. Píšem to preto, lebo mnohé príspevky tu na tv Glorii sú protipápežské a je tu mnoho odpadlíkov, ktorí nerešpektujú pápežský úrad a tak vlastnou vinou sa dali na cestu odpadu, ktorý je v dnešnej dobe všeobecný. Nakoniec krásne o tom hovoria aj posolstvá Modrej knihy... 😇
František1969
Pár ukážok o čom všetkom nás koncom 20. storočia informovala Panna Mária: O veľmi zlej situácii v Cirkvi: O Cirkvi: "Chmúrne sily zla jej stroja …More
Pár ukážok o čom všetkom nás koncom 20. storočia informovala Panna Mária:
O veľmi zlej situácii v Cirkvi:
O Cirkvi: "Chmúrne sily zla jej stroja úklady zo všetkých strán; temným sprisahaním, zosnovaným slobodomurárstvom prostredníctvom jeho mnohých prívržencov, ktorí sa votreli až do vrcholných pozícií Cirkvi, sa podarilo paralyzovať jej činnosť..."
...
"...bludy sú propagované falošnými učiteľmi, známymi teológmi, ktorí už viac nevyučujú pravdy evanjelia, ale zhubné bludy, ktoré sú stavané na ľudských uvažovaniach"
...
"Obeťami veľkého odpadu sú moji synovia, ktorí sa nechávajú často nevedomky vliecť týmto prívalom bludov a zla. Obeťami veľkého odpadu sú mnohí biskupi, kňazi, rehoľníci i veriaci. "
... Bludy sa vyučujú a rozširujú, kým základné pravdy viery sa popierajú s veľkou ľahkosťou, - pravdy, ktoré autentický učiteľský úrad Cirkvi vždy hlásal a energicky bránil proti akejkoľvek heretickej úchylke" ... So mnou, moji synovia, bojujete proti šelme podobnej Baránkovi – slobodomur…More