Jazyk
Zedad

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2018

... A on před nimi hned vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a velebil Boha. Všechny pojal úžas a velebili Boha....
Napsat komentář
Zedad

Blahoslavenstva

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha
apredsasatoci
tak makaj, aby si ho aj mal. recicky ti nepomozu.
Napsat komentář
Zedad

Modlitba k trom Archanjelom

archanděl Gabriel - posel dobrých zpráv
Napsat komentář
Zedad

Modlitba k trom Archanjelom

archanděl Míchael - kníže nebeského vojska.
Napsat komentář
Zedad

Modlitba k trom Archanjelom

archanděl Rafael - nejvyšší Boží lékař
Napsat komentář
Zedad

„Damit Maria der Kirche in diesen Krisenzeiten helfen kann“

Erinnern wir uns an die Vision, die Papst Leo XIII. am 13. Oktober 1884 (33 Jahre vor dem großen Sonnenwunder von Fatima am 13. Oktober 1917!) erhielt.
Napsat komentář
Zedad

Boží slovo na den 9.12. A.D. 2018

apredsasatoci no tak nevíš, kdo spásu přijme a nechá se obmýt Přesvatou Krví našeho Pána. Je však psáno, že každé tělo uvidí slávu Hospodinovu, každé tělo uvidí Boží spásu.
wacula
Zedad A czy wiesz że nawet za życia możesz być przeklęty na ziemi i nie ujrzysz Boga już nigdy na ziemi ani w niebie
Napsat komentář
Zedad

Boží slovo na den 9.12. A.D. 2018

To je pravda. Nevíme dne, ani hodiny.
henta se to líbí. 
Zedad

Boží slovo na den 9.12. A.D. 2018

A každý člověk uzří Boží spásu. Všichni uvidí Hospodinovu slávu.
No nevím henta, jestli tam budeš mít nějaké slovo. Církev ustanovil Ježíš Kristus, ona je svatá. Ona je jedna. Mimo tuto svatou Církev není spásy a na konci věků se v této Církvi sejdeme v nebi s Bohem, který je v Nejsvětější Trojici jeden - Otec Syn a Duch svatý.
Zedad
To je pravda. Nevíme dne, ani hodiny.
henta se to líbí. 
henta
Abys nebyl zklamán připravuj se už teď-co nejdokonaleji, jak čteš v dnešním EVANGELIU
připravuj cestu /tak I nám to radí Patriarcha Eliáš,/ každou
chvíli musíš být připraven na setkání s Pánem tak jako
ty připravené panny.
Napsat komentář
Zedad

Boží slovo na den 9.12. A.D. 2018

A každý člověk uzří Boží spásu.
Každý člověk uzří Boží spásu!
Napsat komentář
Zedad

Boží slovo na den 9.12. A.D. 2018

cs.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre
Ten pán, jak píše Hoki, je kněz. Kněžství je svátost a je to znamení Boží milosti.
Zedad

Nastal čas ďábla

@Hoki bulvár, který ty čteš mne nezajímá. Prečti si raději Bibli.
Hoki
Drahý Zedade, kérygma zajísté není bulvár, ale přesně to co obsahuje Nový Zákon. Pokud jej znáš, tím lépe...
Napsat komentář
Zedad

Svatý Ambrož, biskup a učitel církve

...... a založil tak na Západě úctu ostatků svatých.....
Napsat komentář
Zedad

Boží slovo na den 7.12. A.D. 2018

Za Ježíšem šli dva slepci a hlasitě volali: "Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že mám takovou moc?"
Napsat komentář