Jazyk
Zedad

František cítí zlyhávanie

...jak přesně může potenciální civilní (!) manželství homosexuálů ohrozit stávající nebo budoucí heterosexuální svazky...
Zedad

Dechtice v rakúskej ORF

Numeri 11, 29Ale Mojžíš mu řekl: „Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha!“
Zedad

Dechtice v rakúskej ORF

Jeremjáš 27, 18Jestliže jsou proroci a mají Hospodinovo slovo, ať naléhavě žádají Hospodina zástupů, aby se do Babylónu nedostaly i předměty, které v domě Hospodinově a v domě krále judského a v Jeruzalémě zbyly.“
Zedad

Pater Pio: „Hinter dieser gebenedeiten Mutter stehen“

Ich wünschte, ich hätte eine so starke Stimme, um Sünder aus der ganzen Welt einzuladen, zur Muttergottes zu gehen.
Tina 13 se to líbí. 
Zedad

Pater Pio: „Hinter dieser gebenedeiten Mutter stehen“

Pater Pio: „Hinter dieser gebenedeiten Mutter stehen“
Tina 13 se to líbí. 
Zedad

Co si máme myslet o úctě k Božímu Milosrdenství?

ceskoslo Hospodinu je třeba přiznat jeho slávu a moc, jeho vznešenost a sílu.......Co je člověk? Jenom zrnko písku. Je to Bůh, kdo nás povolává k žití, a jak pokyne, odcházíme ze života a budeme vydávat počet, ze svých myšlenek, slov a skutků.
Je to pýcha, která nedovoluje člověku oslavovat Hospodina. Nic nedržíme ve svých rukou. Všechno jistí Bůh. To on je pán a král. Patří mu veškeré naše díky.
Zedad

Co si máme myslet o úctě k Božímu Milosrdenství?

Žalmy 33, 18Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,
Zedad

Habemus Papam...

Modleme se za kněze, řeholníky a řeholnice a prosme o nová kněžská a řeholní povolání. Modleme se také za všechny lidi a za sebe navzájem.
dalila se to líbí. 
Zedad

Boží slovo na den 24.9. A.D. 2018

Můj synu, neodpírej prokázat dobrodiní, když je v tvé moci ho poskytnout. Neříkej bližnímu: „Teď jdi, pak přijď, až zítra ti dám“, když můžeš dát ihned.
Zedad

Komentáre

Victory
1 7 včeraRozjímání nad Ř 6,6
... To vše je ovoce ložiska zla a lži v nás neboli starého člověka. Tato lež má skrytou sílu k rafinovanému oklamávání. Apoštol Pavel volá, že miluje dobro a přesto koná zlo, které nechce a nenávidí. A hned podává příčinu, že to dělá hřích, který je v něm, tedy dědičný hřích. A volá: „Kdo mě vysvobodí z těla této smrti?“ – a odpovídá: „Jedině milost našeho …
Více
Zedad

Schönborn tvrdí, že jeho homosexuálný priateľ Gery je klamár, hovorí "nezmysly"

Peter Maria svatí mezi námi vždy září, ale popřemýšlej si, jestli září zlobou a nebo čím to asi je, že jsou tak výjimeční.
Zedad

Schönborn tvrdí, že jeho homosexuálný priateľ Gery je klamár, hovorí "nezmysly"

Peter Maria a také jak jsme věrohodní, když prokládáme slovo Boží nadávkami a urážkami? Je to všechno pýcha.
Zedad

Schönborn tvrdí, že jeho homosexuálný priateľ Gery je klamár, hovorí "nezmysly"

Peter Maria možná se zamysleme nad tím, jak podkopáváme důvěryhodnost křesťanů my. Jak jdeme cestou, kterou nám ukázal Pán Ježíš Kristus. Poznají nás po lásce křesťany? Podívej se, plná ústa svatosti a vzadu syčí had, ten svůdce, ten starý lhář.
No a pak jsme jako společenství Církve, kterou ustanovil Kristus nevěrohodní a vlastně sami o sobě podáváme obraz.
Zedad

Informátor arcibiskup Viganó sa obáva o svoj život

Ať tě Hospodine, velebí národy, ať tě velebí, kdekterý národ
Samson1 se to líbí. 
Zedad

Informátor arcibiskup Viganó sa obáva o svoj život

Přítel před 12 hodinami
Vy věříte na proměňování? Nic takového není. To je výmysl na ovládání lidí.


Bůh dal lidem řád a On sám je v řádu.
To satan dává volnost.