Július7
Július7

Trump má i vojenskou cestu k vítězství v USA, když soudy odmítají očividné volební podvody zkoumat.…

Značná časť Anglie má byť potopená do mora...Celé USA nezhorí, možno to trocha hrotíš....
Július7

František: "Pamatuji Si, Že Jsem Se Ptal Své Matky Jestli Umírám"

Bolo by pre neho lepšie, keby vtedy zomrel, pretože jeho súd pred Bohom po smrti bude pre neho strašný. Žiadny pápež tak zákerne neničil Cirkev ako on.
Július7

Kněz ve Svém Kostele Uctil Krišnu

Kallistratos, veď ty ani nevieš, či som ženatý.Odvádzaš tému na druhú kolaj, ale to ti nepomože. To nie je riešenie. Ale ver mi, keď sa nezmeníš, tak možeš skončiť hodne zle a že tie duše, ktoré padajú do pekla v sprievode diablov sú neuveriteľne zdesené od strachu. Ale už je neskoro. Možno vtedy ti prídu na rozum ľudia, čo ti chceli pomocť, aby si sa odvrátil od zla a bludu, kde si namočený. …More
Kallistratos, veď ty ani nevieš, či som ženatý.Odvádzaš tému na druhú kolaj, ale to ti nepomože. To nie je riešenie. Ale ver mi, keď sa nezmeníš, tak možeš skončiť hodne zle a že tie duše, ktoré padajú do pekla v sprievode diablov sú neuveriteľne zdesené od strachu. Ale už je neskoro. Možno vtedy ti prídu na rozum ľudia, čo ti chceli pomocť, aby si sa odvrátil od zla a bludu, kde si namočený. Obráť sa, rob pokánie, kým máš ešte čas. Modernisti, Bergoglio, lóže ťa pred peklom neochránia. Súhlasiť so znesvatením Božieho chrámu, ako v tomto prípade a schvaľovať to, že vraj iná kultúra, relativizovať profanáciu može len niekto, kto už dávno stratil pravú vieru v Ježiš Krista. Zomrel aj za teba, spamataj sa, kým mášč čas a svoju dušu v tele...
Július7

Kněz ve Svém Kostele Uctil Krišnu

Kallistratos, ty nemáš absolútne žiadnu úctu k Božiemu chrámu a oltáru, kde sídli Eucharistia.
Strata tejto úcty znamená aj stratu viery. Ty už nemáš žiadnu kresťansko - katolícku vieru...
Možeš ísť za Bergogliom a s ním s klaňať Pachamame...
Július7

Kněz ve Svém Kostele Uctil Krišnu

Také čosi možu povoliť len cirkevní satanisti - masoni. Keď padnú do pekla, tak tam im už ich lóža a ani peniaze nepomožu...
Július7

Další Hřebíček Do Rakve: Vatikán Vydává Pachamama Minci

A ešte aj niektorí kňazi kážu, že máme prijať imigrantov a evanjelizovať ich. Je to hnus. Prichádzajú nás sem zlikvidovať a ešte aj kňazi to podporujú. Boh ich z to raz poriadne potrestá.
Július7

Totalita (komunismus) se vrací CELOSVĚTOVĚ, jak naplánovala KGB

Myslím, že šlo. Aj snaha sa cení. I keď to nebolo podľa rítu presne, ako to malo byť.Napríklad Panna Mária si želala, aby pápež zasvatil Rusko, zasvatil celý svet, nie Rusko osobitne a komunizmus dočasne padol.
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

Nie, nepochopila si to. Aj 6. vysvetľuješ nesprávne.
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

apredsasatoci :

Napíšem ti to jednoducho ako žiačikovi. Keď dohnalovci uznávajú heretika Husa ako mučeníka, tak uznávajú aj bludy, ktoré učil, to znamená, že tieto jeho bludy pokladajú za PRAVDU. A tu máš zoznam Husových bludov, ktoré dohnalovci uznávajú ako pravdu :

1) Církev tvoří výhradně a pouze společenství předurčených k věčné spáse;
2) Bůh předurčil některé lidi k věčné spáse, některé k …
More
apredsasatoci :

Napíšem ti to jednoducho ako žiačikovi. Keď dohnalovci uznávajú heretika Husa ako mučeníka, tak uznávajú aj bludy, ktoré učil, to znamená, že tieto jeho bludy pokladajú za PRAVDU. A tu máš zoznam Husových bludov, ktoré dohnalovci uznávajú ako pravdu :

1) Církev tvoří výhradně a pouze společenství předurčených k věčné spáse;
2) Bůh předurčil některé lidi k věčné spáse, některé k věčnému zavržení;
3) Předurčenému (předzvěděnému) k věčnému zavržení Bůh nedává žádnou
milost;
4) Předurčený k věčnému zavržení žije trvale v těžkém hříchu;
5) Kněz žijící ve stavu těžkého hříchu neplatně uděluje svátosti;
6) Knížata a představení, jsou-li ve stavu těžkého hříchu, neprávem
zastávají svůj úřad a poddaní je nesmějí poslouchat;
7) Institucionální církev v čele s papežem není pravou Církví Kristovou;
8) Tuto církev není třeba poslouchat;
9) Institucionální církev má své oprávnění pouze tehdy, když jedná a
chová se jako společenství svatých;
10) Církev má být podřízena světské moci, která má právo ji reformovat;
11) Kristus neustanovil papežství;
12) Papežství ustanovil císař Konstantin;
13) Papež nemá právo Církvi vládnout a nařizovat jí něco z pozice její
hlavy;
14) Hostie a víno se po konsekraci nestávají Tělem a Krví Páně;
15) Při konsekraci se podstata hostie a vína nemění, nestává se
podstatou Těla a Krve Páně;
16) Hostie a víno se stávají Tělem a Krví Páně pouze v obrazném slova
smyslu, latentně;
17) K obrazné proměně hostie a vína v Tělo a Krev Páně je třeba, aby
celebrující kněz nebyl ve stavu těžkého hříchu;
18) Dobré skutky, vykonané ve stavu těžkého hříchu, jsou hříšné;
19) Kněz ve zpovědnici neuděluje rozhřešení, pouze ohlašuje Boží odpuštění;
20) Rozhřešení není platné, pokud zpovědník je ve stavu těžkého hříchu;
21) Skutečnou hlavou Církve je Kristus, nikoli papež;
22) Institucionální církev nemá práva vyučovat lid, pokud kněží žijí ve
stavu smrtelného hříchu;
23) Papež nemá právo vládnout světsky, mít svůj stát;
24) Církev nemá mít žádný majetek;
25) Papež ani biskup nemají právo hlásat odpustky;
26) Odpustky nemají moc odpouštět časné tresty za hříchy;
27) Pravá církev Kristova je neviditelné společenství predestinovaných k
věčné spáse a žijících ve stavu milosti;
28) Pravá Církev Kristova není totožná s církví papeže, biskupů a kněží;
29) Církev nepotřebuje úctu svatých, jejich obrazy a sochy;
30) Církvi nemá právo ukládat kanonické tresty;

A preto sú dohnalovci heretici.
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

Neuznávanie kresťanskej katolíckej viery, Magistéria RKC, Tradície a učiteľského úradu Cirkvi. Dohnalovci nie sú katolíci, ale sekta , ktorá sa od RKC odtrhla a hlása si svoje bludy a uznáva usvedčených heretikov ako Husa .
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

Už som ich napísal. :-)
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

Až neuznávaš Magistérium a Tradíciu RKC, nerešpektuješ katolícke dogmy a to, čo pokladá za herézu, tak je zbytočné s tebou diskutovať. Dohnalovci sú heretici z pozície učenia RKC. RKC má postupnosť pápežov až k sv Petrovi, ktorý bol hlavou Cirkvi, ktorú založil Ježiš a jemu prikázal a dal moc -primát - kľúče od kráľovstva nebeského. Ty vlastne nerešpektuješ Ježiša, keď nerešpektuješ Magistérium …More
Až neuznávaš Magistérium a Tradíciu RKC, nerešpektuješ katolícke dogmy a to, čo pokladá za herézu, tak je zbytočné s tebou diskutovať. Dohnalovci sú heretici z pozície učenia RKC. RKC má postupnosť pápežov až k sv Petrovi, ktorý bol hlavou Cirkvi, ktorú založil Ježiš a jemu prikázal a dal moc -primát - kľúče od kráľovstva nebeského. Ty vlastne nerešpektuješ Ježiša, keď nerešpektuješ Magistérium a Tradíciu RKC.
Chceš oddeliť Ježiša od jeho Cirkvi - RKC, čo nie je možné.
Neuznávaš fakt, že RKC jasne vyhlásila Husa za heretika, neuznávaš uznanú a dokázanú herézu za fakt. Takže, čo po mne vlastne chceš ? Aby som sa prisposobil tvojmu heretickému chápaniu Boha a Pravdy ? To chceš priveľa. To nie je možné. Nie je mojím problémom, že neuznávaš fakta.

1. Zle interpretované. Samovražda je smrteľný hriech, ale Cirkev neučí, že samovrah končí automaticky v pekle, pretože nevie, či stihol tento hriech pred smrťou oľutovať, to vie len Boh.
2. Žiadna zbožná sestra nevie, či navonok "pravoverný" kňaz nespáchal smrteľné hriechy a či ich pred smrťou stihol oľutovať. Do svedomia vidí len Boh.Aj cirkevní heriarchovia RKC možu skončiť v pekle.

Odporúčam ti radšej sa vzdelávať v katechizme RKC, keď chceš s katolíkmi na tieto témy diskutovať, pretože máš chabé základy a potom nie je možná diskusia, pretože nechápeš učenie RKC. Nemožeš diskutovať o niečom čo nepoznáš.
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

Dohnal sa rúha Bohu v tom, čo som uviedol a napísal. Až to nechápeš, tak s tebou nie je možná diskusia, pretože nechápeš, čo je to heréza.
Teba prakticky nezaujíma ich postoj a vyhlásenia k Husovi = nezaujíma ťa ako dohnalovci urážajú Boha. A to je pokrytectvo.
To, čo spomína a deje sa v katolíckych kostoloch tiež nie je v poriadku a ide o urážku k úcte Eucharistie a to je výsledkom toho ,že RKC …More
Dohnal sa rúha Bohu v tom, čo som uviedol a napísal. Až to nechápeš, tak s tebou nie je možná diskusia, pretože nechápeš, čo je to heréza.
Teba prakticky nezaujíma ich postoj a vyhlásenia k Husovi = nezaujíma ťa ako dohnalovci urážajú Boha. A to je pokrytectvo.
To, čo spomína a deje sa v katolíckych kostoloch tiež nie je v poriadku a ide o urážku k úcte Eucharistie a to je výsledkom toho ,že RKC značne ovláda masonský klérus. Nikdy som nepísal, že súhlasím so všetkým, čo sa dejej v RKC. Až si si nevšimla, tak mnohé z toho kritizujem, ale to neznamená, že zradím RKC a pripojím sa k heretickej sekte dohnalovcov, ktorú ty uznávaš.
Ani sv.Atanáz nezradil RKC hoci videl, že aj vysoký klérus zradil Ježiša v prospech bludu arianizmu. A katolíci si z toho majú zobrať príklad, na blud upozoreńovať a v rámci možností bojovať za očistenie RKC a nie ju plne zavrhnúť.
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

Ty si, ale riadny pokrytec. Nechceš uznať, že heréza je aj to, čo som napísal. Myslíš si, že ty určuješ, čo je heréza, takže ti napíšem v čom sú dohnalovci heretici :

1. Dohnal sa zastáva notorického heretika Jána Husa, nazýva ho martýrom a dokonca svätým. Notorický heretik Ján Hus bol odsúdený Katolíckou Cirkvou z 30 heréz.

2.
Eliáš Dohnal sa zastávaním tohto arciheretika, pridáva na stranu …More
Ty si, ale riadny pokrytec. Nechceš uznať, že heréza je aj to, čo som napísal. Myslíš si, že ty určuješ, čo je heréza, takže ti napíšem v čom sú dohnalovci heretici :

1. Dohnal sa zastáva notorického heretika Jána Husa, nazýva ho martýrom a dokonca svätým. Notorický heretik Ján Hus bol odsúdený Katolíckou Cirkvou z 30 heréz.

2.
Eliáš Dohnal sa zastávaním tohto arciheretika, pridáva na stranu Jána Husa, a odmieta Katolícku Vieru ako celok.

3. Eliáš Dohnal hovorí, že: „Jan Hus, který hájí Boží zákony, nazývá hřích hříchem a vybízí k pravdivému pokání a následování Krista.“

Toto je heréza, pretože je to tvrdenie, že Ján Hus nabáda k pravdivému nasledovaniu Krista.
Ján Hus bol heretik odsúdený z 30 heréz, čiže „Biskup“ Eliáš Dohnal vraví, že 30 heréz Jána Husa je pravdivé nasledovanie Krista. – toto je odpadlíctvo.

4. Dohnal hovorí, že Ján Hus je svätý. – Toto je heréza. Odporuje to učeniu ordinálneho a univerzálneho učenia Katolíckej Cirkve, že svätí sú modelom pre veriacich, a žili úctyhodný život. Je to urážka skutočných a statočných svätých, ktorí žili príkladnym životom, i viacerých svätých, ktorí položili svoje životy pri boji za vieru.

5. Ďalej hovorí, že Ján Hus bol mučedník.
Tu vidíme Dohnala propagovať Kresťanskú Jednotu uctením si heretika Jána Husa ako martýra (mučeníka) za pravdu. Toto je formálna heréza proti Koncilu z Florencie:
Pápež Eugeň IV, Koncil z Florencie, Cantate Domino, Session 11, Feb. 4, 1442, ex cathedra: “… žiaden, akokoľvek almužien rozdávania by on praktikoval, aj keby prelial krv pre meno Krista, smie byť zachránený, lež by on zostal vo vnútri objatia a jednoty Katolíckej Cirkve.

6.Hovorí, a nabáda biskupov a kňazov, aby rehabilitovali arciheretika Jána Husa. – heréza.

7.Citujem „Biskupa“ Eliáša Dohnala: „Papež Martin V. schválil zločin křivopřísežnictví, tedy výrok koncilu, a tím i vraždu nevinného.“


Je zrejmé, že si vo svojom blude a zaslepenosti „Biskup“ E. Dohnal neuvedomuje, že Pápež je finálna autorita, ktorá odsúhlasuje koncil. Bez súhlasu pápeža, nemôže byť koncil definovaný, ako záväzný pre veriacich. Čiže „Biskup“ Eliáš Dohnal formálne vyjadril, že Pápež Martin V. je zločinec, lebo schválil koncil z pozície ex cathedra.
Toto je popretie neomylnosti pápeža, keď hlása z pozície ex cathedra (Vatikán I dogma).
„Bp.“ Eliáš Dohnal je anathema.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum(#9), jún 29.,1896: Právomoc Rímskeho Pápeža je nadradená, univerzálna a definitívne iná samá o sebe; ale tá od biskupov je obmedzená, určitými limitmi…


Tu máš dostatok dokazov, mám pokračovať, pokrytec ?
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

""Pojem heréza vznikol už v období raného kresťanstva a označoval popieranie učenie cirkevných otcov a všeobecných koncilov."

Uznávaš, že toto je heréza ?

Až nie si schopná odpovede, tak si pokrytec...Až odpovieš, potom sa možeme baviť ďalej. Jasnejšie ti to už napísať nemožem...
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

Theodorá,
máš to ako vždy pomýlené. Schizma je výsledkom odmietania primátu pápeža u Východnej Cirkvi..

Na jar 1054 prišlo do Konštantínopola pápežské posolstvo na čele s kardinálom Humbertom de Silva Candida, ktorý sa svojou ctižiadostivou a neústupčivou povahou v mnohom podobal miestnemu patriarchovi. Michal Kerullarios neuznal hodnovernosť vyslancov a označil pápežov list, ktorý so sebou…More
Theodorá,
máš to ako vždy pomýlené. Schizma je výsledkom odmietania primátu pápeža u Východnej Cirkvi..

Na jar 1054 prišlo do Konštantínopola pápežské posolstvo na čele s kardinálom Humbertom de Silva Candida, ktorý sa svojou ctižiadostivou a neústupčivou povahou v mnohom podobal miestnemu patriarchovi. Michal Kerullarios neuznal hodnovernosť vyslancov a označil pápežov list, ktorý so sebou priviezli, za podvod, čím jednanie na samom začiatku značne skomplikoval.
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

Pápež je neomylný, len keď vyhlasuje ex cathedra vo veci viery a mravov. Nič také neplatí, že pápež je neomylný v spojení s biskupmi...
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

Nechce sa mi podrobne vypisovať to, čo už iní napísali.

Ty totiž nechceš akceptovať, čo je to heréza. Heréza totiž nie je LEN to, čo ty píšeš...
Až napíšeš, že uznávaš to nižšie uvedené, potom sa možeme baviť ďalej. Až nie, tak škoda času. Ty totiž nie si tá, čo určuje, čo je heréza. To už stanovila Cirkev.

"Pojem heréza vznikol už v období raného kresťanstva a označoval popieranie učenie cirke…More
Nechce sa mi podrobne vypisovať to, čo už iní napísali.

Ty totiž nechceš akceptovať, čo je to heréza. Heréza totiž nie je LEN to, čo ty píšeš...
Až napíšeš, že uznávaš to nižšie uvedené, potom sa možeme baviť ďalej. Až nie, tak škoda času. Ty totiž nie si tá, čo určuje, čo je heréza. To už stanovila Cirkev.

"Pojem heréza vznikol už v období raného kresťanstva a označoval popieranie učenie cirkevných otcov a všeobecných koncilov."
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

Keby bolo takých Božích služobníkov viacej, tak by RKC nemusela byť v takej kríze a úpadku...
Július7

Viganò: František zmenil Cirkev na otroka pánov tohto sveta

Takže, konečne si Peter(skala) uznal, že sa Bergoglio dopustil uctievaním pohanskej modly Pachamamy modloslužby. Tvrdíš však, že Bergoglio na základe toho nestratil úrad pápeža. V skutočnosti pred svetom oficiálne nie, ale si si taký istý, že pred Bohom nestratil ?
Modloslužba je totiž ťažká heréza proti 1 prikázaniu Božiemu a v prípade Bergoglia ako pápeža ešte nadmieru závažná a spojena so …More
Takže, konečne si Peter(skala) uznal, že sa Bergoglio dopustil uctievaním pohanskej modly Pachamamy modloslužby. Tvrdíš však, že Bergoglio na základe toho nestratil úrad pápeža. V skutočnosti pred svetom oficiálne nie, ale si si taký istý, že pred Bohom nestratil ?
Modloslužba je totiž ťažká heréza proti 1 prikázaniu Božiemu a v prípade Bergoglia ako pápeža ešte nadmieru závažná a spojena so znesvatením Božieho chrámu, kde Pachamamu vystavoval a uctieval. Cirkev uznáva a učí, že aj samotný pápež može upadnúť do herézy.

Pod činy , ktoré sú trestané automatickou exkomunikáciou patrí aj heréza a modloslužba je jasnou herézou a závažnou. Teda tohto hriechu sa dopustil aj Bergoglio. Celá tvoja obhajoba Bergoglia ako pápeža je založená na to, že oficiálna RKC ho nezbavila jeho úradu za túto herézu. Lenže kto sa pred Bohom dopustí herézy, vrátane pápeža, tak aj pred Bohom automaticky exkomunikovaný. Za Pachamamu, čo je jasná heréza, ktorú Bergogliu neoĺutoval sa dá takmer s istotou tvrdiť, že pred Bohom je pápež exkomunikovaný a to aj v prípade, že stále vlastní oficiálny úrad pápeža. A tento fakt ty už nechceš vidieť. Tým, že pápeža omlúvaš a nedištancoval si sa od je ho herézy modloslužobníctva, sa sám dopúšťaš herézy a spadáš pod

exkomunikáciu latae sententiae.
Tvoja heréza a exkomunikácia vychádza z toho faktu, že hoci pripúšťaš, že sa Bergoglio dopustil modlslužobníctva, teda herézy, neuznávaš, že pred Bohom stratil úrad pápeža, čím si formálne heretik a spadáš pod exkomunikáciu latae sententiae.
Ja, na rozdiel od teba a aj Malachiáš dobre vieme a chápeme, že Bergoglio i keď má stále oficiálne úrad pápeža a okupuje ho, že je pred Bohom exkomunikovaný a odmieta odstúpiť u úradu, čím sa vystavuje Božiemu trestu, ktorý ho iste neminie. RKC má prakticky ako oficiálneho pápeža heretika.

Čo sa týka rozdielu medzi dohnalovcami a lefebristami, tak je značný. Dohnalovci uznávajú Husa ako mučeníka, čo je heréza, pretože Hus bol odsúdený bludár a rovnako dohnalovci uznávajú aj Viklefove bludy, takže napriek kritike mnohých negatívnych vecí voči Bergogliovi a súčasnej RKC sú bludári a heretici.
Lefebristi nie, pretože jednak exkomunikácia biskupov bola už zrušená. Na druhej strany oni neuznávajú žiadne bludy a herézy a držia sa povodného učenia RKC pred 2VK a súčasne je sporná aj ich predošlá exkomunikácia.

"
Příznivci bratrstva zastávají názor, že exkomunikace nebyla platná, protože se světitel nacházel ve „stavu nouze“ vyvolaném krizí církve, ve kterém je možno světit bez papežského povolení. Např. Kánon 1323 nového kanonického práva říká, že „žádnému trestu nepodléhá ten, kdo v době, kdy porušil zákon nebo příkaz: (...) jednal pod vlivem velikého strachu, třebas relativně velkého, nebo z nutnosti nebo z vážné obtíže.“

apredsasatocí :

Prestaň tu klamať s dohnalovcami a útočiť na Malachiáša. Dohnalovci sú heretická sekta a s tým nič neurobíš.