Jazyk

Souvislosti Velké Listopadové Sametové Revoluce

9 stránky
Nejsme jako oni! :-)))
Frog
Nejvěrohodnější svědectví o židozednářích pochází od samotných rabínů, kteří se obrátili ke Kristu. Dal jsem na Uložto vynikající hodinu a čtvrt … Více
ceskoslo
Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým … Více
Napsat komentář

Malé hodinky ke cti blahoslavené Panny Marie

252 stránky
Mariánské hodinky se skládají z Antifon, Chvalozpěvů, Veršů a Odpovědí na ně, z písní, ze čtení neboli lekcí, z responsorit neboli střídavých odpovědí, z kapitol, z modliteb čili orací a ze žalmů.
Napsat komentář

Katolícka vierouka

215 stránky
Podrobná vierouka je podrobná náuka o článkoch našej viery, ktoré poznáme zo zjavenia božieho. Více
warez
ceskoslo to je milé vidieť, že to tu niekto uverejnil. Modlite sa, aby sa nám podarilo pripraviť do znovuvydania aj originálnu Morálku a potom … Více
mike084
čierne na bielom to tam je ale bez poznámky že reč židov bola pomerne máloslovná a že to vyjadruje aj širšie rodinné väzby by sa človek ľahko dostal … Více
Napsat komentář

Dopis obráceného rabína židovským bratřím

4 stránky
Když mě Pán darem své milosti ráčil pohnout k opuštění farizejského kultu současné Synagogy, abych přijal jediné a pravé náboženství Izraele, jímž je toliko náboženství katolické, římské a apoštolsk… Více
ceskoslo
ceskoslo a rozmýšľať vieš? --- Ano viem. Proto si nelibuji ve slovíčkaření, ale vždy mě zajímá obsah. Až bude případně papež ve vyhnanství v Kežmarok… Více
mike084
Církev je římská Proč je Řím srdcem Církve? „Pryč od Říma!“ Toto oblíbené heslo první republiky vyjadřovalo silné protikatolické nálady v naší zemi, … Více
Napsat komentář

Hrob sv. Petra

15 stránky
Abychom pronikli do Petrova svědectví v Římě, nabízí nám Nový zákon Markovo evangelium a dva Petrovy listy. Markovo evangelium - podle tradice - obsahuje Petrova kázání. Tak se vyjádřil i papež Jan … Více
ceskoslo
Mimobiblické starokřesťanské dokumenty uvádí Petrovo působení v Antiochii, v Korintu a v Římě, což je některými listy NZ částečně potvrzeno (např. … Více
ceskoslo
Celá desetiletí 20. století probíhaly pod římskou bazilikou sv. Petra rozsáhlá bádání a vykopávky. Tato zkoumání umožnila dojít k závěru, že hrob sv.… Více
Napsat komentář
4 683

Chvíli po lynči

00:26
Pro Peter Maria k narozkám.
ceskoslo
Mně se film líbil, dobře to vystihl Coburg v komentáři. Peter Maria taky jednou dospěje, když bude chtít. Více
warez
ceskoslo že aj ty si sa presvedčil, že Peter Maria je pokrytec? PS: je to dobrý film? Oplatí sa ho pozrieť? Více
Napsat komentář
mike084
miňocraft predvčerom No zrovna,pán Ďurica!v Uhorskom kráľovstve sme žili po stáročia ako jeden z mnohých národov a naša ideológia nebola cudzia ale … Více
mike084
www.knihyzaeuro.sk/vrba-jozef-muz-… Muž, ktorý sa vzoprel Hitlerovi Kód knihy: 0020532 Autor: Vrba Jozef Rok vydania: 1998 Vydavateľstvo: Konfede… Více
Napsat komentář

Přísaha náčelníka Huronů

106 stránky
Obrázek z misií mezi Indiány v Kanadě. Dne 29. června 1930 byl s několika jinými soudruhy prohlášen v Římě, v kostele sv. Petra, misionář, o němž jsme četli v této povídce, P. Jan Brébeuf, za … Více
Zedad
Pán Ježíš ustanovil Církev a povolal apoštola Petra za pastýře - viz Bible
snakee
Mirko, ty si taký náš modernistický troll, co by chtěl katolicky diskutovat s modernistickým moderátorem
Napsat komentář

O jednotě církve / sv. Cyprian

87 stránky
Církev Pána Ježíše je pouze jediná! - Pán Ježíš řekl jasně a určitě: „Založím C í r k e v s v o u…“ Kdyby řekl: „Založím církve své“, pak by založených církví existovalo více. On však mluvil toliko … Více
ceskoslo
Je-li Církev Tělem, pak tvoří nutně jednotný a nerozdělený celek, podle slov svatého Pavla: „mnozí jsme jedno Tělo v Kristu“ (Řím XII,5) a nemá býti … Více
ceskoslo
Neboť všichni, kdo jsou Boží a Kristovi, jsou s biskupem. Také všichni, kdo se kajícně vrátili k jednotě Církve, jsou rovněž Boží, takže mohou žít … Více
Napsat komentář

Církev a soukromá zjevení / Martin R. Čejka

48 stránky
Pokud hierarchie uzná autenticitu daného jevu, není ještě chráněna neomylností, protože neomylnost je zaručena pouze v případě apoštolského a tedy obecného Božího zjevení, apoštolské tradice a Písma … Více
Peter(skala)
ceskoslo pred 54 minútami Zjevení bylo uzavřeno a je zcela dostačující a kompletní pro naši spásu. A to již před téměř 2000 lety. Nic nového se již … Více
ceskoslo
Zjevení bylo uzavřeno a je zcela dostačující a kompletní pro naši spásu. A to již před téměř 2000 lety. Nic nového se již nemůže sdělit a přidat. … Více
Napsat komentář

Co si máme myslet o úctě k Božímu Milosrdenství?

2 stránky
Charakteristickým rysem každého pravého mystika, který obdržel nadpřirozené milosti, je vždy hluboká pokora, pocit nehodnosti, vědomí a vyznání závažnosti svých hříchů. Právě tato pokora vykazuje v … Více
Zedad
ceskoslo Hospodinu je třeba přiznat jeho slávu a moc, jeho vznešenost a sílu.......Co je člověk? Jenom zrnko písku. Je to Bůh, kdo nás povolává k … Více
ceskoslo
Dobrý žalm- Žalmy 33, 18Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, ---- To už dneska není v módě… Více
Napsat komentář

Na bandity se musí jinak!

04:04
Takové kněze potřebujeme
mike084
je prípad kde sa človek nemusí strážiť aby sa nerúhal o Judášovi a jeho pekelnom konci to povedal sám Boh Syn
mike084
ak sa nekajal tak určite skončil v pekle a ak skončil v očistci nevieme či nepyká doteraz ono ten istý denár dostali aj tí čo prišli pracovať … Více
Napsat komentář

Peklo

34 stránky
"Rozjímej často o pekle! ,,Ve všech svých skutcích pamatuj na poslední své věci a na věky nezhřešíš." (Sir. 7, 40.)
ceskoslo
"Většina dospělých katolíků půjde do pekla". (sv. Leonard/ Leonard z Port Maurizio, „The Little Number of Those Who Are Saved“) Více
ceskoslo
„To, co jsem viděla, nebudu moci nikdy zapomenout. Ocitla jsem se v temné, páchnoucí chodbě a byla jsem zavřena do jedné dutiny plné ohně a nemohla … Více
Napsat komentář

Nevýstižná velikost Matky Církve

16 stránky
Musíme konečně přestat se snahou všechno udělat co nejmenším a musíme se naučit zbožnému úžasu před velikostí Božího zjevení. A to platí zvláště pro Marii, ve které Bůh uskutečnil svůj největší … Více
ceskoslo
Dnes publikovaný dekret připomíná genezi kultu P. Marie jako Matky církve. Křesťané brzy začali vnímat Marii jako svou Matku. Dosvědčují to slova sv.… Více
Napsat komentář

Měl Ježíš tělesné sourozence?

2 stránky
Pádné a přesvědčivé argumenty sv. Jeronýma jsou fakticky nevyvratitelné. Panenství Matky Boží je logicky i biblicky zdůvodněné. Katolická nauka stojí na solidních základech, obhajitelných i vědecky … Více
Peter(skala)
janevanj 30. máj Veľmi si vážim u Emmerychovej ako popísala život zbožných esénov a že rodina Panny Márie patrila k esénom, ako aj jej prababička … Více
Peter(skala)
janevanj včera A Pán povedal a je to dochované v Písme že Ho všetci apoštolovia zradia a utečú... Páči sa mi to to maš pravdu, tak ako … Více
Napsat komentář
1 82

O přesnosti myšlení

146 stránky
O duši, rozumu a svobodné vůli.
ceskoslo
Neboť Církev, která k tomu od Boha byla založena, musí nejen velmi bedlivě ostříhati neporušeného odkazu víry, nýbrž i ustavičně a s velikou pílí … Více
Napsat komentář