cedcde
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

22 sierpnia. Najświętszej Maryi Panny Królowej. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Iz 9, 1-3. 5-6) Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłe…
chrystusowiec likes this.
cedcde
brewiarz.pl

.:ILG:. - Czytelnia: 22 sierpnia - NMP Królowa

Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), …
cedcde
7
teologiapolityczna.pl

21 sierpnia. Wspomnienie św. Piusa X. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Sdz 9, 6-15) Wszyscy możni miasta Sychem oraz cały gród Millo zgromadzili się i przyszedłszy pod dąb, gdzie stała stela w Sychem, ogłosili Abimeleka…
ELOHIM.
@m.rekinek manipulacja jest bardzo prosta i przebiegła. Narozrabiali Anglikanie a obrywa się Kościołowi Katolickiemu. Zmień tytuł i zaznacz że to …More
@m.rekinek manipulacja jest bardzo prosta i przebiegła. Narozrabiali Anglikanie a obrywa się Kościołowi Katolickiemu. Zmień tytuł i zaznacz że to anglikanie albo skasuj to ....
ELOHIM.
@Sw.Joanna widzę że jesteś pierwszą ofiarą manipulacji @m.rekinek ? Otóż ku sprostowaniu zjeżdżalnia powstała w Kościele Anglikańskim a nie Katol…More
@Sw.Joanna widzę że jesteś pierwszą ofiarą manipulacji @m.rekinek ? Otóż ku sprostowaniu zjeżdżalnia powstała w Kościele Anglikańskim a nie Katolickim.
View 5 more comments.
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

20 sierpnia. Wspomnienie obowiązkowe św. Bernarda, opata i doktora Kościoła. Komentarz do Ewangelii…

(Sdz 6, 11-24a) Oto przyszedł Anioł Pański i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił zboże …
wacula likes this.
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

18 sierpnia. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija

(Jr 38, 4-6. 8-10) W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: "Niech umrze ten człowiek, …
Kunegunda likes this.
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

16 sierpnia. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Joz 24, 1-13) Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy …
mk2017 and one more user like this.
cedcde
3
teologiapolityczna.pl

14 sierpnia. Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Mdr 3, 1-9) Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście…
Anieobecny and 2 more users like this.
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

13 sierpnia. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Pwt 31, 1-8) Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela: „Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział: „Nie …
mk2017 and one more user like this.
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

12 sierpnia. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Pwt 10, 12-22) Mojżesz powiedział do ludu: „A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, …
Anieobecny and one more user like this.
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

11 sierpnia. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Mdr 18, 6-9) Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał…
Anieobecny and one more user like this.
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

6 sierpnia. Święto Przemienienia Pańskiego. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Dn 7, 9-10. 13-14) Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej…
Anieobecny and one more user like this.
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

4 sierpnia. XVIII Niedziela zwykła

(Koh 1, 2; 2, 21-23) Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej …
mk2017 and one more user like this.
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

3 sierpnia. Wspomnienie świętej Lidii

(Kpł 25, 1. 8-17) Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: „Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas …
mk2017 likes this.
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

2 sierpnia. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37) Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: "Oto czasy święte dla Pana, zwołania święte, na które wzywać ich będziec…
Anieobecny likes this.
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

1 sierpnia. Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Wj 40, 16-21. 34-38) Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu nakazał Pan. Wzniesiono przybytek pierwszego dnia pierwszego miesiąca roku drugiego. …
Anieobecny and one more user like this.
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

31 lipca. Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Wj 34, 29-35) Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek …
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

30 lipca. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28) Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, …
wacula and one more user like this.
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

28 lipca. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

Rdz 18, 20-32 Abraham wstawia się za Sodomą Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg rzekł do Abrahama: «Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo wyst…
Anieobecny likes this.
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

25 lipca. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(2 Kor 4, 7-15) Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, …
wacula and one more user like this.
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

22 lipca. Święto św. Marii Magdaleny. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Pnp 8, 6-7) Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana …
Anieobecny and one more user like this.