cedcde
cedcde
teologiapolityczna.pl

18 września. Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija …

(Mdr 4,7-15) Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie …
cedcde
teologiapolityczna.pl

17 września. Wspomnienie św. Hildegardy z Bingen, doktora kościoła. Komentarz do Ewangelii o. …

(1 Tm 3,1-13) Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej …
cedcde
teologiapolityczna.pl

16 września. Wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. Komentarz do …

(1 Tm 2,1-8) Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za …
cedcde
teologiapolityczna.pl

15 września. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Wj 32,7-11.13-14) Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: ”Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z …
cedcde
1
brewiarz.pl

.:ILG:. - Czytelnia: 14 września - Podwyższenie Krzyża Świętego

Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 …
justuss likes this.
cedcde
teologiapolityczna.pl

13 września. Wspomnienie św. Jana Chryzostoma. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(1 Tm 1,1-2.12-14) Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei, do Tymoteusza, swego …
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

12 września. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Kol 3,12-17) Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc …
wacula likes this.
cedcde
1
brewiarz.pl

.:ILG:. - Czytelnia: 12 września - Najświętsze Imię Maryi

Czytelnia 12 września Najświętsze Imię Maryi Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i …
piotr2019 likes this.
cedcde
teologiapolityczna.pl

11 września. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Kol 3,1-11) Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadując po prawicy …
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

10 września. Komentarz do Ewangelii o. jacka Salija OP

(Kol 2,6-15) Bracia: Jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się …
Anieobecny and one more user like this.
cedcde
3
teologiapolityczna.pl

7 września. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Kol 1,21-23) Bracia: Was, którzy byliście niegdyś obcy dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów Bóg pojednał w …
Anieobecny and 2 more users like this.
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

6 września. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Kol 1,15-20) Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co …
Anieobecny likes this.
cedcde
3
brewiarz.pl

.:ILG:. - Czytelnia: 5 września - Św. Matka Teresa z Kalkuty

Zajrzyj też na półkę: gloria24.pl/biblia-milosierdzia Książka ta mówi o miłości - miłości Boga do nas i naszej potrzebie miłowania się nawzajem. …
Kunegunda and 2 more users like this.
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

5 września. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Kol 1,9-14) Bracia: Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego …
Anieobecny and one more user like this.
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

4 września. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Kol 1,1-8) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: Łaska wam i pokój …
wacula likes this.
cedcde
teologiapolityczna.pl

3 września. Wspomnienie obowiązkowe św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora kościoła. Komentarz …

(1 Tes 5,1-6.9-11) Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w …
cedcde
2
teologiapolityczna.pl

1 września. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Syr 3,17-18.20.28-29) Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, …
mk2017 and one more user like this.
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

31 sierpnia. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(1 Tes 4, 9-11) Bracia: Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, byście się wzajemnie …
wacula likes this.
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

30 sierpnia. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(1 Tes 4, 1-8) Bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – …
wacula likes this.
cedcde
1
teologiapolityczna.pl

28 sierpnia. Wspomnienie obowiązkowe św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Komentarz do …

(1 Tes 2, 9-13) Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was …
wacula likes this.