MaxHq
MaxHq likes from Stylita
4219

Ikona Matky Boží Dojetí

Ikona Matky Boží Dojetí, 19 století Rusko Икона Божией Матери «Умиление»More
Ikona Matky Boží Dojetí, 19 století Rusko
Икона Божией Матери «Умиление»
pablodeguadalupe and 3 more users like this.
MaxHq likes from Victory
1346

Bojujeme za šťastnou věčnost

One page
Tu v čase bojujeme za šťastnou věčnost. Chceme za každou cenu spasit své duše a co nejvíce duší, za které Ježíš položil život. Nebe je skutečně náš pravý domov. Tady na zemi musíme bojovat s hříchem,…More
Tu v čase bojujeme za šťastnou věčnost. Chceme za každou cenu spasit své duše a co nejvíce duší, za které Ježíš položil život. Nebe je skutečně náš pravý domov. Tady na zemi musíme bojovat s hříchem, s duchem lži i sami se sebou. Máme následovat Krista, a to znamená přijat trnový věnec, sliny, křížovou cestu. S tím musíme počítat a stále mít před očima cíl – nebe, které je mým domovem.
Musí v nás být hluboko zakořeněn postoj: „Chci být spasen! Chci co nejvíce lidí přivést ke spáse. I kdybych měl obětovat svůj život, Krista nezradím!“
MaxHq likes this.
MaxHq likes from Peter(skala)
211.5K

Co se děje s mrtvými novorozenci nebo potracenými dětmi?

Kam ony jdou? Na tuto otázku odpovídá vizionářka Marie Simma. Co se děje s mrtvými novorozenci nebo potracenými dětmi? Kam ony jdou? Na tuto otázku odpovídá vizionářka Marie Simma. " Ubohé duše mi …
snakee
HLAVNĚ KATOLICKOU MŠI SVATOU, MĚLA NA MYSLI MARIE SIMMA
Peter(skala)
Jak můžeme pomoci duším v očistci? 1) Hlavně mší svatou, kterou nemůže nic nahradit 2) Smírné utrpení. Každé utrpení, ať tělesné nebo duševní, které …More
Jak můžeme pomoci duším v očistci?
1) Hlavně mší svatou, kterou nemůže nic nahradit
2) Smírné utrpení. Každé utrpení, ať tělesné nebo duševní, které za ně obětujeme, jim přináší velkou úlevu.
3) Růženec je po mši svaté nejúčinnějším prostředkem. Touto modlitbou se denně vysvobozuje mnoho duší, které by jinak ještě dlouho musely trpět.
4) Také křížová cesta, obětování drahocenné Krve Pána Ježíše a obětování smrtelné úzkosti na Olivové hoře, přináší duším velikou úlevu.
5) Nedocenitelné jsou odpustky. Těmi se jim přivlastňuje zadostiučinění, které nebeskému Otci nabídl Ježíš Kristus. Ten, kdo v životě často získával odpustky pro duše v očistci, dostane v hodině smrti milosti odpustků dokonalejším způsobem.
6) Almužny a dary na dobré účely, zvlášť na misie.
7) Také zapalování svící duším v očistci pomáhá, zvlášť, když jsou posvěcené. 8) Kropení svěcenou vodou mírní duším bolesti. 9) Půst
10) Obětování svatého Přijímání Pán zjevil svaté Gertrudě, že vysvobozujeme-li duše z očistce, je Mu …More
MaxHq likes this.