Jazyk

Víra tvá tě uzdravila

Mk 10:52 A Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě uzdravila.“ A hned prohlédl a šel tou cestou za ním. L 18:42 Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Dva z mnoha příkladů, které svědčí o tom, …
Napsat komentář
Beno
Rakovina je ze lhaní. Je to zhmotnělá bující lež.
kostelník
Tohle je legrace, musím se podělit. Vědci zjistili, co se mezi lidmi říká už tolik let! ceskoaktualne.cz/…/vedci-zjistili-…

Podobenství o království nebeském

1A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: 2„S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. 3Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli…
Napsat komentář
Pepík
Článek z Katechizmu, který jsem níže vložil, přesně sedí na Ježíšovo podobenství a na církevní výklad, který nám poskytl Kostelník. Bohu díky.
kostelník
Dobrá připomínka, Pepíku. To je to, čemu věřím a čemu náhle přestala věřit Lubica. Více

Mluvte pravdu

List svatého Pavla do Efezu, 4. kapitola Povzbuzuji vás tedy já, vězeň v Pánu: Žijte hodně toho povolání, kterým jste byli povoláni, s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí; snášejte se vespolek…
Napsat komentář
kostelník
Hampl: Měli by být zneklidněni především rodiče Po událostech minulého týdne by měli být zneklidněni především rodiče. Posíláte své dítě do Skauta … Více
kostelník
Hento, správně je to takhle: "Kardinál Vlk má stejného Boha s muslimy". Bůh se píše s velkým počátečním písmenem. Bůh je jen jeden, Stvořitel Adama … Více

Křesťané krotí svůj jazyk!

1Nebývejte mnoho učiteli, bratři moji, vědouce, že (tak) odnesete soud těžší,2neboť namnoze (beztak) klesáme všichni. Jestli kdo neklesá ve slově, jest to muž dokonalý, mocen držeti na uzdě také …
kostelník
11Vydává-liž pramen týmž otvorem (vodu) sladkou i hořkou?12Může, bratři moji, fíkový strom nésti hrozny aneb vinný kmen fíky? Tak nemůže ani pramen … Více
menhir
Všiml jsem si, že jeden člověk včera ráno převrátil Boží slovo. Napsal, že Neposkvrňuje člověka, co z něho vychází. Nespletl se, napsal to úmyslně … Více

Tetování

Tetování a křesťanství (odpověď na otázku) Chci se Vás zeptat, jak je to s tetováním. Smí se křesťan nechat tetovat nebo ne? Mám na mysli jednak tetování s křesťanským motivem, ale zajímá mne i …
Beno
Jasně a srozumitelně to řekl otec Kodet. To je třída.
kostelník
P. Vojtěch Kodet: "V dnešní době se mnoho lidí nechává tetovat, protože je to módní trend a berou to jako ozdobu, nebo tím chtějí vyjádřit, že si se … Více
17 1 385

Otázky a odpovědi

aobubo www.vira.cz/otazky/Kain-a-Abel.html Narazil jsem na tento skromný výklad.Vkládám ho proto,že tímto způsobem se dá klást nekonečně mnoho otázek, proč Bůh dělá to či ono ,jednomu k radosti,…
kostelník
Abelova krev, krev prvního mučedníka. Krev spravedlivého. Více
kostelník
1Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. 2Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží. 3Vírou rozumíme, že … Více
11 3 698

Ježíši Králi

07:30
Ježíš je Králem nebe i země.
Napsat komentář
kostelník
Ježíš je Král nebe i země. Více
kostelník
To je velmi výstižné, Beno. Více
12 5 511
Zoša
...vzdaluj od nás žal a tíseň duši naplň nadšením, ať ti pějem vděčnou píseň až se sejdem se Synem tvým.Maria o matičko Krista Pána rodičko...
Zoša
Svatá Panno Maria přimlouvej se za nás, aby nás Tvůj Syn při ryzém učení zachovati ráčil, abychom nezhynuli navěky. Amen!
24 1 712

Sixtinská kaple

Nic vás nemůže předem připravit na vizuální šok ze Sixtinské kaple (Cappella Sistina), postavené v 15. století pro papeže Sixta IV. a znovu zpřístupněné pro veřejnost v roce 1990 po kontroverzní …
Napsat komentář
Jovana
Děkuji Ti Bože, že jsi nás stvořil do krásy a lásky a dobra. Amen
Marki
Je to opravdu nádherné
7 638

Maria Matka Boží

571 × 512
Maria, Matka Boží; Joachym a Anna Samotřetí, dědeček a babička Boží.
voda44
circonstance 18.10.2013 02:42:26 Uháá tak toto vvypadá na předvolební kampaň. Zůstaňte věrni římské EU, tam vás čeká spása.
circonstance
Poselství, které v Polsku 28. záři roku 2013 obdržel Adam Člověk. Víra v soukromé poselství není povinnosti, ten, kdo je publikuje, nehodlá předcháze… Více