Ksiądz Robak
Hometown
Lower Silesian Voivodeship, Poland
Language
Polish