언어

13.04.2017 Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej

01:40:46
Msza święta dziękczynna za dar kapłaństwa
Verbum Dei aeternum
Tak będzie wkrótce wyglądała ekumeniczna " Msza " w kościołach katolicko -protestanckich !