Clicks641

🔴 Z Medjugorje, Mirjana poleca wszystkim, aby modlić się za kapłanów / Da Medjugorje, Mirjana raccomanda a tutti di pregare per i sacerdoti

ŚW.FILOMENA likes this.