Clicks1.7K

Co można znaleźć w rzece w ciągu jednego dnia przy użyciu magnesu neodymowego

bocian