Clicks6K

Civilizácia sa dostala na pokraj svoje existencie

Anton Selecký
Koniec sveta? Pozrime si fakty, argumenty a skutočnosti, ktoré nás obklopujú, a ktoré naberajú na obrátkach.