언어

클릭 수
599
Poseł wygadał się : ,,UCHODŹCY" CAŁY CZAS SĄ SPROWADZANI DO POLSKI !!!

m.rekinek
Wyjaśniło się w końcu , dlaczego na ulicach polskich miast , mimo deklaracji rządu o nieprzyjmowaniu tzw. uchodźców, ludzie zauważają każdego dnia coraz więcej muzułmanów i afrykańczyków. Opublikowa… 더보기

댓글 쓰기…
Nemo potest duobus dominis servire ! 이(가) 이 게시물을 Polska do muzułmanów Tutaj, Jezus jest naszym Królem więc WYNOŚCIE SIĘ 에 언급했습니다.
Wyjaśniło się w końcu, dlaczego na ulicach polskich miast , mimo deklaracji rządu o nieprzyjmowaniu tzw. uchodźców, ludzie zauważają każdego dnia coraz więcej muzułmanów i afrykańczyków. 더보기
Co święci mówili o islamie?

Święty Alfons Maria Liguori:

mahometański raj zdatny jest tylko dla zwierząt, bowiem jedynym, czego może oczekiwać w nim wierny, to brudna rozkosz zmysłowa. 더보기
Polacy nie chcą żadnych "korytarzy humanitarnych"!

UWAGA TYLKO DLA DOROSŁYCH: ISLAMSKA PEDOFILIA, ZOOFILIA, NEKROFILIA !

POKAŻCIE TO TYM BISKUPIKOM OD SIEDMIU BOLEŚCI !!!

I KAŻDEMU INNEMU JUDASZOWI SPROWADZAJĄCEMU TĄ ISLAMSKĄ, DIABELSKĄ RELIGIĘ DO POLSKI !!


www.eprudnik.pl/co-powinnismy-w…
. 더보기
Polacy nie chcą żadnych "korytarzy humanitarnych"!

Tajny dokument Bundeskriminalamt-u i kampania kłamstw Merkel

Nie będzie żadnych zamachów, tj. [---] jak chodzi o prasę i opinię publicznąnależy zawsze i wszystkiemu zaprzeczać.

RAM
Date: 21 giugno 2017Author: ramgeopoliticadintorni
Policja niemiecka nakazuje: Nie mówić prawdy na temat terroryzmu islamskiego!
La polizia tedesca ordina: … 더보기
Co święci mówili o islamie?

"Człowiek zwierzęcy nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego" (1 Kor. 2, 14).

Duch Święty zapala uczucie do miłowania dóbr duchowych, ze wzgardą dóbr zmysłowych; lecz człowiek żyjący życiem tylko zwierzęcym nie może pojąć tego rodzaju duchowych dóbr, ponieważ jaki kto jest, taki cel widzi przed sobą.


(Św. Tomasz z Akwinu). 더보기
Kapłani forsujący ,,korytarze" dla uchodźców czują się bardziej politykami niż duchownymi - mówi …

Szatańska przewrotność [Tuba Cordis 29 I A.D. 2017]

08:26

Diabeł, posługując się ludzkimi narzędziami, chętnie działa pod maską współczucia, dobroczynności i miłosierdzia, na celu mając zatracenie ofiary w piekle. 더보기
Wyjaśniło się w końcu, dlaczego na ulicach polskich miast , mimo deklaracji rządu o nieprzyjmowaniu tzw. uchodźców, ludzie zauważają każdego dnia coraz więcej muzułmanów i afrykańczyków. 더보기
mk2017
Na to mydlenie oczu, tylko naiwni dali się nabrać.