Clicks57

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen (Liefde gaf U duizend namen)

Liefde gaf U duizend namen Groot en edel, schoon en zoet Maar geen een die 't hart der Vlamen Even hoog verblijden doet Als de naam, o Moedermaagd, Die gij in ons landje draagt. Schoner klinkt hij …More
Liefde gaf U duizend namen Groot en edel, schoon en zoet Maar geen een die 't hart der Vlamen Even hoog verblijden doet Als de naam, o Moedermaagd, Die gij in ons landje draagt. Schoner klinkt hij dan al d'andren. Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis). Waar men ga langs Vlaamse wegen Oude hoeve, huis of tronk, Komt men U, Maria, tegen, Staat Uw beeltenis te pronk Lacht ons toe uit lindegroen Bloemenkrans of blij festoen Moge 't nimmer hier verand'ren O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis) Blijf in 't Vlaamse herte tronen Als de hoogste koningin Als de beste moeder wonen In elk Vlaamse huisgezin Sta ons bij in alle nood, Nu en in het uur der dood Ons, Uw kind'ren, en ook d'and'ren Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis) Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen is de titel van een Marialied van Lodewijk de Vocht dat in Vlaanderen wijd verspreid is. Het is ook de naam van het Mariabeeld waaraan het lied is opgedragen. Het lied verenigt Vlaamse gevoelens en Mariadevotie. Tijdens de Meimaand wordt het op menige katholieke Vlaamse school en tijdens parochiale diensten gezongen. De tekst is van priester August Cuppens (1862-1924) en werd getoonzet door Lodewijk de Vocht (1887-1977). Het lied werd gecomponeerd in 1910 op vraag van de paters jezuïeten van Gent, meer bepaald van pater Jozef Axters. De vraag gebeurde in het kader van de viering van de vijftigste verjaardag van de pauselijke kroning in 1860 van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. Dit 2,75 m grote witmarmeren beeld van de Antwerpse beeldhouwer Jan-Baptist De Cuyper (1807-1852) dateert van 1846 en was door jonkvrouw d'Hane-Steenhuyse - de Potter geschonken en geplaatst in de recent gebouwde Jezuïetenkerk in de Posteernestraat in Gent.
Harmonia celestiala likes this.