Pozretia1 tis.

✞ Vstal a šiel za ním Mt 9,9-13

Peter(skala) sa to páči.