Język

Wyświetlenia
810
Wielki plan Opatrzności Bożej dla Polski i Świata. prelekcja ks.prof. Jana Siega kierownika duchownego Anny Dąmbskiej. Gdansk 1996r

jacek2pp
15 września 2007 r.zmarła Anna Dąmbska , żołnierz AK, więźniarka łagrów w Ostaszkowie i Kałudze, art. plastyk i dziennikarz, w końcu wizjonerka pisząca pod pseudonimem „Anna”. Podczas wojny Anna dzia… Więcej