Język

Wyświetlenia
3,3 tys.
Gospa z Medziugorje, Orędzie 2 wrzesień 2013r

bpr 2
mkatana
Dzięki bpr za to Orędzie Matki Bożej.
Maryja po raz kolejny wzywa nas do
miłości dla naszych pasterzy. Podkreśla
wielką wagę kapłańskiego błogosławieństwa
i rolę kapłanów w triumfie Jej Niepokalanego Serca.