Język
Napisz komentarz
slawa
Bog zaplac za tak piekny wyklad,
mkatana
Biada ci nędzniku, jeśli nie zmiękczy cię młot łaski
czy wszechmocy Bożej, a zwłaszcza jeśli Krew
Jezusa Chrystusa, do którego przystępujesz, nie
skruszy twardszej od diamentu skały twego serca.


Bł. o.Papczyński.
alica32
Jezus wyraźnie mówi o sądzie ostatecznym: „…Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: Idźcie ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mt 25,41-46). Przerażający opis piekła podaje również św. Jan w Apokalipsie: „A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy … Więcej
Teresa45 lubi to. 
seku26
Bardzo dobrze powiedziane. Bez Pana Jezusa nic nie możemy. Prawie na każdej płaszczyznie Naszego życia toczy się walka dobra ze złem. Jedyny Bóg w Trójcy Przenajświętszej ponad wszystko i wszystkich od wieków, przez wieki na wieki wieków Amen.