언어
댓글 쓰기…
Peter Maria 이(가) 이 게시물을 Exkomunikace sekty Dohnalistů na Ukrajině 에 언급했습니다.
Peter Maria
Na Ukrajine takto prezentujú kresťanstvo a evanjelium. Cirkev na Ukrajine sa k nim tiež jednoznačne vyjadruje, že je to nebezpečná sekta.
N0B0DY.SK
Títo naši odídení bratia porušujú hneď niekoľko evanjeliových prikázaní a nikto si to neuvedomuje? Pán im buď milostivý.
markus55
Vkladám tu tri reakcie z pred šiestich rokov, ktoré ma zaujali. V prvom rade Ruženec v ňom vidí Božieho muža ale to je výsledok toho zmanipulovania, preto že takých je tu viacej, čo Dohnála prijímajú. Ale kto tu šíri toto bludné učenie a ešte podľa toho žije, tak sa dopúšťa ťažkého hriechu a dochádza u neho postupne k strate pravej viery.
markus55
Růženec pred 6 rokmi
Prorok Eliáš je skutečný Boží muž. Skrze něho ke světu promlouvá Duch svatý. Svět ho za to nenávidí.
markus55
FRANTIšEK 69 pred 6 mesiacmi
Fanatizmus vodcu sekty Antona Dohnala.
Vidím tu len jednostranný pohľad a to, čo zlé robí. Zaiste ale možno si neuvedomujeme, koľko urobil dobrého, keď bol v jednote s katolíckou cirkvou. Neviem, čo sa stalo osudným v jeho živote-možno sa málo modlil alebo podcenil situáciu ale urobil veľa dobrého a vyháňal zlých duchov a satan ho za to nenávidel a obetoval celé … 더보기
Makarius
Fanatizmus je krajný stupeň oddanosti nejakej myšlienke alebo veci, založený na slepej viere v správnosť svojich názorov a činov. Sprevádza ho neznášanlivosť voči inému presvedčeniu a názorom, neschopnosť zaujať kritický postoj k sebe a svojim skutkom