Clicks147

Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy (Łk 4, 31-37)

sters