Clicks3.5K

Istota v predsieni pekla. Slovenský dabing. Istota v predsieni pekla Dokument...

Samson1
227
Slovenský dabing.
Janko333
Musíme sa každý deň modliť ruženec, tak ako to Panna Mária hovorí. Aký je pôvodný názov tohto dokumentu v nemčine?
Peter(skala) likes this.
Janko333 likes this.
milano12 shares this.
oplatí sa kuknut
Theodorá-Máriá
před 5 minutami

Matuška,Menšík,Brzobohatý - Všichni dobří rodáci - Hospodská písnička
Nic více a nic méně, jen to abys to zkusil a uvidíš co z tebe poleze.
už nepiš nebudu odpovídat !


Nic nepoleze, nezpívám světské, hospodské písně.
Theodorá-Máriápřed 6 minutami
Matuška,Menšík,Brzobohatý - Všichni dobří rodáci - Hospodská písnička
Barbarin
Ten co zpívá druhý hlas je pan Vlado Menšík,
v té době měl zřejmě dobu abstinence, všimni
si bráško jak zpívá z plných plic i z plné duše,
neboť při takovém zpěvu všechna negace
ze srdce vychází.


Na tomto komentáři je dobře vidět, jak skrze tebe působí Satan. Nyní každý pochopí, proč …More
Theodorá-Máriápřed 6 minutami
Matuška,Menšík,Brzobohatý - Všichni dobří rodáci - Hospodská písnička
Barbarin
Ten co zpívá druhý hlas je pan Vlado Menšík,
v té době měl zřejmě dobu abstinence, všimni
si bráško jak zpívá z plných plic i z plné duše,
neboť při takovém zpěvu všechna negace
ze srdce vychází.


Na tomto komentáři je dobře vidět, jak skrze tebe působí Satan. Nyní každý pochopí, proč vkládáš světské ničemnosti, ve kterých vychází negace ze srdce.

Negace je v každém tvém komentáři, multinickaři.
Mates5485 likes this.
O co vlastně jde Satanovi, který zde působí skrze multinickaře? Služebník Zlého napsal:
Toto video vzbuzuje strach a strach je vždycky od zlého, tedy od satana.

Ten kdo to rozšiřuje je služebník satana.


Ve skutečnosti Satan skrze svého služebníka obrátil pozornost od podstatného k nepodstatnému. Podle komentáře multinickaře není špatné, když má někdo strach, ale špatné je, když někdo vkládá …More
O co vlastně jde Satanovi, který zde působí skrze multinickaře? Služebník Zlého napsal:
Toto video vzbuzuje strach a strach je vždycky od zlého, tedy od satana.

Ten kdo to rozšiřuje je služebník satana.


Ve skutečnosti Satan skrze svého služebníka obrátil pozornost od podstatného k nepodstatnému. Podle komentáře multinickaře není špatné, když má někdo strach, ale špatné je, když někdo vkládá pravdivá videa.
Důležité pro křesťany je, aby každý dbal slov Ježíše Krista a uvědomil si, že pokud je ovládán strachem, není v Kristu. Video tomuto zjištění může pouze dopomoci. Je tedy nástrojem dobra.
Proč se Matka Pána Ježíše mohla dívat na utrpení svého prvorozeného syna? Protože neměla strach.
V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 1J 4:18

Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili. L 12:4
Barbarin
Prokázal jsi mi v minulých letech mnoho dobrého,
nemám v úmyslu to znevažovat, proto už do
komunikace s tebou nevejdu. Bůh ti žehnej.
Theodorá-Máriá
před 9 minutami

Pozor jen lidé úchylní se dovedou dívat na utrpení,mučení a prolitou krev druhých.

Vezmeme-li multinickaře za slovo, zeptáme se, proč tak ošklivě píše o Matce našeho Pána, Ježíše Krista? Vždyť Ona se dívala na utrpení svého syna a na Jeho prolitou krev!
Mýlíš se měla jsem puštěný zvuk -pouze!
Pozor jen lidé úchylní se dovedou dívat na utrpení,mučení a prolitou krev druhých.

A nabízet to jiným.

Nechci tě řadit mezi ně, sám se tam montuješ.
BOtka.
Stejně jako Samson se třesete na to aby byla zavedena inkvizice
a začal mordung.
One more comment from Theodorá-Máriá
Toto video je skrz naskrz buntovní, bunduje národy
a pomíjí Boha, je to snůžka nehodná křesťana.
Křesťanský postoj je tento:

Žalmy, Kapitola 46

1 Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.
2 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3 Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
4 Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!
5 Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího.
6 Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra.
7 Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.
8 Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.
9 Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná!
10 Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.
11 "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."
12 Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

Samson jen dává na obdiv to co v něm je a jak hluboce od charismatika
klesl do středověku, rád vidí či činí mu blaho cizí krev.
Koho se zmocňuje strach při sledování tohoto videa, není v Pravdě, není v Lásce, není v Kristu. Proč člověk prožívá strach, jaké jsou k tomu důvody? Bojí se o své tělo, strachuje se o majetek, má hrůzu z toho, že bude muset opustit věci tohoto světa. Není v něm Láska Kristova.
Video samo o sobě nemůže strach budit, vyvolávat. Může však člověku ukázat v celé pravdivosti, jak je na tom duchovně. …More
Koho se zmocňuje strach při sledování tohoto videa, není v Pravdě, není v Lásce, není v Kristu. Proč člověk prožívá strach, jaké jsou k tomu důvody? Bojí se o své tělo, strachuje se o majetek, má hrůzu z toho, že bude muset opustit věci tohoto světa. Není v něm Láska Kristova.
Video samo o sobě nemůže strach budit, vyvolávat. Může však člověku ukázat v celé pravdivosti, jak je na tom duchovně. Strach není ve videu, ale v člověku, který jím trpí.

V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 1J 4:18

Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili. L 12:4
Uplně mimo, že toto zde dává ten, kdo přijímá latinu středověku,
kdo schvaluje všechny bunty proti vládě, ten kdo tvrdí ,jak dobře
zná Písmo svaté. On neví,že když lid odpadne/řkc se stala tělem antikrista
ve všech směrech/ Bůh si pozve nevěřící Služebníky ,
stejně jako kdysi Nabukodonosora,aby lid strádáním ve všech život. situacích
se vrátil k Bohu.
Toto video vzbuzuje strach a strach je vždyck…More
Uplně mimo, že toto zde dává ten, kdo přijímá latinu středověku,
kdo schvaluje všechny bunty proti vládě, ten kdo tvrdí ,jak dobře
zná Písmo svaté. On neví,že když lid odpadne/řkc se stala tělem antikrista
ve všech směrech/ Bůh si pozve nevěřící Služebníky ,
stejně jako kdysi Nabukodonosora,aby lid strádáním ve všech život. situacích
se vrátil k Bohu.
Toto video vzbuzuje strach a strach je vždycky od zlého, tedy od satana.
Ten kdo to rozšiřuje je služebník satana.

Toto video vyzývá na pomoc národy místo Boha což je v souladu se
ztrátou víry a odpadem od Boha toho kdo toto vložil a díval se na to,
se souhlasem.
Pittt21 shares this.
!#
Segal likes this.
Segal
Samsone blokni ho. Vždyť umí jen rýpat. 🚷🚯🛃©®
Podívejte se kdo sem píše a jak. Podívejte se na obsahy komentářů, popřemýšlejte jaké úmysly má takový člověk. Pozorně sledujte jaký má kdo především záměr a o co mu jde a nebo koho obhajuje, jak vystupuje... Pokud je někdo zjevně veden snahou obtěžovat jiné lidi, neustále se po nich NELOGICKY vozit, obviňovat je a zcela bez příčiny jim spílat a urážet je, pak nejspíš je tam zlý ZÁMĚR a ten …More
Podívejte se kdo sem píše a jak. Podívejte se na obsahy komentářů, popřemýšlejte jaké úmysly má takový člověk. Pozorně sledujte jaký má kdo především záměr a o co mu jde a nebo koho obhajuje, jak vystupuje... Pokud je někdo zjevně veden snahou obtěžovat jiné lidi, neustále se po nich NELOGICKY vozit, obviňovat je a zcela bez příčiny jim spílat a urážet je, pak nejspíš je tam zlý ZÁMĚR a ten člověk jen vyhrnuje jiné z virtuálního prostoru. Je nasnadě, že takový se dopouští dalších virtuálních čuňáren a obratných mystifikací a možná bychom se divili co má na svědomí. Stylita mi psal před nějakým časem soukromě a naprosto chápu jeho postoj k dané registraci, kterou považoval za multinicka, který obtěžuje...

Za další - jsou zde někteří, kteří si to tady pletou s módní přehlídkou svých registrací a někteří specialisté, viď Viléme, si pečlivě odmazávají své komentáře.... Samozřejmě poté co se vynadávají a vyobviňují... a vypíší z různých bebínek svého života.... Za svůj slovní "bordel" se pak zřejmě stydí....

Takže přátelé, ano, prostor je jakoby vyčleněn strašidelným registracím a je zcela jedno zda vystupují adresně a nebo skrytě. A mnohdy přivádějí do omylu a nebo hlásají bludy. Připadá mi to jako jedna velká kamufláž, kdy šíření pochybností, pomluv a doslova blábolů je posláním tohoto neutěšeného prostoru Gloria.Tv. Věřící člověk, který má zájem vést dialog a je relativně "normální" musí velmi rychle takový zahnojený prostor opustit, prostor, kde se tepe do Církve, vysmívá se všemu možnému a vkládají se od některých naprosto idiotské, vyplašenkovské a nebo až psychiatrické zprávy. Nebudu raději jmenovat.....

Jinak blahopřeji tomu pánovi co si momentálně říká Barbarin, blahopřeji mu za podporu diskutéra PetraB či magdach a nebo jak si říká. Ty její vklady jsou opravdu fenomenální a jeden by nevěřil :)) Stejně tak Libor Halik se umí předvést v kvalitě ověřených zpráv a bystrých úsudků, které žel příliš k ničemu neslouží a nikam vlastně nevedou a nijak nepovzbuzují věřící.... Je to tak škoda. Naděje, láska, víra.... Proč nepovzbuzovat? Proč vidět více špínu a ještě se v ní rochnit a popelit? Protože je ji na světě hodně? Protože po ní šlapeme? Protože ji míváme tak často v duši? Doporučuji i Theodoře /@Theodorá-Máriá/ se nad tím zamyslet....
Bratia a sestry likes this.
Ty si můžeš věřit čemu chceš Theo. Nemám důvod lhát.
Theodorá-Máriá likes this.
Já si myslím Samsone, že tu straší obecně a těch bubáku je tu plno. Opravdu úroveň diskuzí, míra obtěžování a manipulace všeho druhu jen vypovídají o tom co je Gloria.Tv zač. Člověk tady nemůže psát, aniž by měl za zadnicí trolla, multinicka a nebo tady neblbnulo nějaké Capslockové napoleonské mačo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------…More
Já si myslím Samsone, že tu straší obecně a těch bubáku je tu plno. Opravdu úroveň diskuzí, míra obtěžování a manipulace všeho druhu jen vypovídají o tom co je Gloria.Tv zač. Člověk tady nemůže psát, aniž by měl za zadnicí trolla, multinicka a nebo tady neblbnulo nějaké Capslockové napoleonské mačo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samson1
před 2 hodinami
Vsadil bych se, že tu henta straší.
Bratia a sestry and one more user like this.
Bratia a sestry likes this.
Ladislav Bajza likes this.
Předstírat, že sloužíš Bohu a umírat v těle antikrista je co?
Samson1
Vsadil bych se, že tu henta straší.
v 14. a 15. storočí, keď v Európe došlo k hlbokej zmene ducha doby. Filozofia pôžitku spájaná s humanizmom vyvolala protestantskú náboženskú revolúciu, ktorá, odhliadnuc od zjavných rozdielností, tvorí s humanistickou vierou jeden ucelený blok. Francúzska revolúcia privítala liberálne a rovnostárske tendencie humanizmu a protestantizmu a previedla ich do politickej a sociálnej sféry.
..Utópia …More
v 14. a 15. storočí, keď v Európe došlo k hlbokej zmene ducha doby. Filozofia pôžitku spájaná s humanizmom vyvolala protestantskú náboženskú revolúciu, ktorá, odhliadnuc od zjavných rozdielností, tvorí s humanistickou vierou jeden ucelený blok. Francúzska revolúcia privítala liberálne a rovnostárske tendencie humanizmu a protestantizmu a previedla ich do politickej a sociálnej sféry.
..Utópia etnického miešania je preto staršieho dáta a je vyjadrením rovnostárskeho panteizmu Francúzskej revolúcie, ktorá tvrdila, že zničí každú nerovnosť, nielen sociálnu ale aj prirodzenú..
www.christianitas.sk/satanska-revolu…
www.christianitas.sk/satanska-revolu…
Střete nehnabíš se?. Co vyryváš? Přej a bude ti přáno.
Kdo přeje sobě bude přát i druhým a přejícný k národu on je.

Kdyby ses uměl modlit, napíši: raděj se pomodli za pana Babiše
ty zájme/z koho čeho z politiky:-)/
Samson1
před 10 hodinami
O mezinárodním plánu sesazování Babiše k 17.11.2019
Babiš je od začátku ve tvrdém střetu zájmu, měl s politiky odejít, je vydíratelný a za …More
Střete nehnabíš se?. Co vyryváš? Přej a bude ti přáno.
Kdo přeje sobě bude přát i druhým a přejícný k národu on je.

Kdyby ses uměl modlit, napíši: raděj se pomodli za pana Babiše
ty zájme/z koho čeho z politiky:-)/
Samson1
před 10 hodinami
O mezinárodním plánu sesazování Babiše k 17.11.2019
Babiš je od začátku ve tvrdém střetu zájmu, měl s politiky odejít, je vydíratelný a za dotace udělá všechny ústupky EU.
Samson1
Být v politice

Theodorá-Máriá a brát miliardové dotace je střet zájmů. Jinak spojení politiky a podnikání = mafie. Navíc ty dotace byly určeny pro malé firmy a zemědělce. Jinak politika je starost o obecné blaho.
Stylita likes this.