Clicks374

Hubert Czerniak odkrywa karty! Gorąca lista nazwisk! Oni wywołają burzę!

Bob