Clicks2.1K

Přenesení ostatků Padre Pia

Stylita
17
2.2.L.P.2016 Ode dneška budou v Římě k uctění tělesné ostatky kapucínských kněží a zpovědníků otce Pia a Leopolda Mandiče. Událost probíhá v rámci Svatého roku milosrdenství. San Giovanni Rotondo/…More
2.2.L.P.2016
Ode dneška budou v Římě k uctění tělesné ostatky kapucínských kněží a zpovědníků otce Pia a Leopolda Mandiče. Událost probíhá v rámci Svatého roku milosrdenství.
San Giovanni Rotondo/Vatikán: „Jsem přesvědčený, že to byl geniální nápad. Boží lid totiž potřebuje svědky, je unavený slovy,“ říká pro Vatikánský rozhlas kapucín P. Marciano Morra. Se světcem žil ve střední Itálii ve stejném klášteře, později se stal hlavním sekretářem modlitebních skupin otce Pia. „Dát celému světu konkrétní svědectví života otce Pia… jsem přesvědčený, že to bude silný impuls pro Svatý rok i pro obrácení lidí,“ dodává.
Spolu s ostatky jiného kapucínského zpovědníka, P. Leopolda Mandiče, bude tělo otce Pia k uctění ve dnech 3. – 11. února 2016. Nejprve v kostele sv. Vavřince za hradbami, od večera 4. února pak v chrámu Nejsvětějšího Spasitele in Lauro (San Salvatore in Lauro), který se nachází v uličkách naproti Andělskému Hradu. O den později projde procesí se schránkami s oběma světci k Vatikánu. Ve Svatopetrské bazilice budou těla vystavena do 11. února, kdy bude v 7.30 slavena závěrečná mše svatá.
Schránka s tělem P. Pia opouští San Giovanni Rotondo vůbec poprvé. Podle papeže Františka, který o dočasném převozu ostatků do Říma rozhodl, má být přítomnost P. Pia „živým znamením toho, jak Otec přijímá ty, kdo hledají jeho odpuštění“. Oba světci byli významnými zpovědníky, ve zpovědnici trávili i deset až patnáct hodin denně.
Neustále nás provází
„Jsem přesvědčený, že by P. Pia toto papežovo rozhodnutí překvapilo,“ komentuje také P. Morra. „Cítil by se nehodný. Rád se přirovnával k bleše, která náhodou skočila do misky s moukou. A touto moukou je Boží láska.“
Kapucín také vysvětlil, jaký mají k otci Piovi vztah mnozí z těch, kdo přijdou uctít jeho relikvie: „Je pro ně jako táta, který stojí mezi svými dětmi. Nejedná se o světce, který by si žil v nebi, skončil se vším a říkal: ‚Snažte se sami‘. Naopak. Je to světec, který nás neustále doprovází.“
Jak uvádí autor knihy o P. Piovi Ignazio Ingrao, cesta P. Pia ke svatosti však nebyla jednoduchá. Často byl nepochopen, a to dokonce i svými nejbližšími nebo církevními představiteli. „Co se mě nejvíce dotýká na jeho životě, který prošel tolika těžkostmi, je jeho pokora a poslušnost. Nikdy nepodlehl těm, i mezi svými blízkými, kdo ho tlačili ke vzpouře a reakci na tato rozhodnutí hierarchie. Jistě je to mimořádné znamení svatosti,“ uvádí Ingrao.
Duchovní propojení mezi papežem Františkem a P. Piem
Ve své knize Znamení P. Pia (Il segno di Padre Pio) popisuje Ignacio Ingrao duchovní propojení mezi současným papežem a světcem z Pietrelciny. Jako kardinál v Argentině podpořil Begoglio vznik modlitebních skupin P. Pia. „Vnímal zvláštní duchovní propojení se stigmatizovaným bratrem. Jsou ale jiné prvky, které je spojují: centrální postavení eucharistického slavení, svátost zpovědi nebo boj s ďáblem. Papež nám pomáhá nevidět otce Pia jen ‚sladce‘, nýbrž jej objevit jako vzor autentické víry a poslušnosti,“ líčí Ingrao.
Zájem papeže Františka o světce potvrzuje také P. Morra: „Zažil jsem to přímo, protože když byl Bergolio kardinálem, zavolal si mě do Buenos Aires, aby se informoval o P. Piovi. Viděl jsem, že žil v kontaktu s chudými, nestranil se jich. Je jasné, že dnes, když je Svatý rok v plném proudu, zvolil tuto postavu jako konkrétní obraz milosrdenství,“ uvádí P. Morra.
Podrobný program týkající se relikvií P. Pia a Leopolda Mandiče naleznete na stránkách Svatého roku milosrdenství.
Více o roku Božího milosrdenství, o bránách , jež jsou otevřeny v České republice

Brány svatého roku Milosrdenství
zdroj:
tisk.cirkev.cz/…/ostatky-padre-p…
www.facebook.com/padrepiotv/
Samson1
Myšlenka od P.Pia va časopisu REGINA únor 2016. Otec Pio mluví ke světu (12) Od té doby co nejsem na světě, prodělal tento svět do dnešního dne velký krok k horšímu. Celou tvář země zakrývá temnota. Chtěl bych vám připomenout, že vaše jednání volá po zkáze. Urychluje čas soudu. Místo, abyste odzbrojovali božskou spravedlnost, vkládáte ji do ruky zbraně pro rozhodující bitvu. Opakuji vám znovu. …More
Myšlenka od P.Pia va časopisu REGINA únor 2016. Otec Pio mluví ke světu (12) Od té doby co nejsem na světě, prodělal tento svět do dnešního dne velký krok k horšímu. Celou tvář země zakrývá temnota. Chtěl bych vám připomenout, že vaše jednání volá po zkáze. Urychluje čas soudu. Místo, abyste odzbrojovali božskou spravedlnost, vkládáte ji do ruky zbraně pro rozhodující bitvu. Opakuji vám znovu. Modlete se! Modlete se! Modlete se! Jděte ke svému Spasiteli, který visí na kříži pokryt ranami a zalitý krví pro vaši záchranu. Učiňte jeho nekonečné drahé zásluhy plodnými! Zanechte nevděku a necitelnosti. Zapalte ve svých srdcích plamen ryzí lásky ke Kristu. Milujte toho, který miluje vás. Roztrehněte řetězy hříchu, které vás spoutávají a svazují....
Stylita
www.youtube.com/watch
Přenesení sv. otce Pia a sv. Leopolda Mandiče do Baziliky sv. Petra v pátek 5.února L.P.2016
Fiel A Cristo
Grazie Padre Pio predicando con l'esempio di santità
Samson1
Polský internetový portál pch24.pl přinesl informaci o redakčním článku v nejčtenějším francouzském katolickém periodiku – deníku La Croix, že zednáři by měli být v Katolické církvi konečně „rehabilitováni“. Autoři se odvolávají na probíhající Rok milosrdenství. Současný Kodex kanonického práva z r. 1983, který klasifikuje členství v zednářské lóži jako těžký hřích, a proto neumožňuje zednářům …More
Polský internetový portál pch24.pl přinesl informaci o redakčním článku v nejčtenějším francouzském katolickém periodiku – deníku La Croix, že zednáři by měli být v Katolické církvi konečně „rehabilitováni“. Autoři se odvolávají na probíhající Rok milosrdenství. Současný Kodex kanonického práva z r. 1983, který klasifikuje členství v zednářské lóži jako těžký hřích, a proto neumožňuje zednářům přistupovat ke sv. přijímání, je prý „těžkou křivdou“ pro ty zednáře, kteří se cítí být katolíky.
ľubica likes this.
11 more comments from Samson1
Samson1
Tam se mluví o zpovědnících, tak je to na místě. Dům úlevy v té chvíli je méně aktuální, jedná se ol éčení těla a zpovědník duše.
Samson1
Já též nesoudím. Ty souvislosti se musí též zdělit. A P. Pio byl svatý zpovědník. Když se ho ptali, jestli není moc tvrdý, řekl jim, uvídíte, kam to dotáhnete a na jeden případ děvčete, které vykázal ze zpovědnice řekl, že by ji měl raději ruce dolámat, než jak bude trpět v očistci. Hřích přináší i utrpepení a kdo půjde rovnýma nohama do nebe, že.
Asi jen henta More
Já též nesoudím. Ty souvislosti se musí též zdělit. A P. Pio byl svatý zpovědník. Když se ho ptali, jestli není moc tvrdý, řekl jim, uvídíte, kam to dotáhnete a na jeden případ děvčete, které vykázal ze zpovědnice řekl, že by ji měl raději ruce dolámat, než jak bude trpět v očistci. Hřích přináší i utrpepení a kdo půjde rovnýma nohama do nebe, že.
Asi jen henta a hoki
Samson1
No, vzpoměl jsem si jak P. Pio vykázal ze zpovědnice ženu s rátkou sukní, že nerozhřešil třetinu kajícníků. Oni se později vrátili, ale jako obrácení. Nerozhřešoval třeba homosexualitu, jiné hříchy proti čistotě. Správně Hento. Tak si to trochu srovnávám s tím: Kdo jsem já, abych soudil a nebo ten, který nerozhřešil bez nápravy. V tom smyslu se mi to stejně zdá jako manipulace s Božím milosrdenst…More
No, vzpoměl jsem si jak P. Pio vykázal ze zpovědnice ženu s rátkou sukní, že nerozhřešil třetinu kajícníků. Oni se později vrátili, ale jako obrácení. Nerozhřešoval třeba homosexualitu, jiné hříchy proti čistotě. Správně Hento. Tak si to trochu srovnávám s tím: Kdo jsem já, abych soudil a nebo ten, který nerozhřešil bez nápravy. V tom smyslu se mi to stejně zdá jako manipulace s Božím milosrdenstvím. Třeba tím, že je Bůh vydal jejich zvráceným vášním. Bůh je nanejvýš milosrdný, ale i spravedlivý. Jak odpustit člověku, který hodlá pokračovat v hříchu, ve víře v prázdného pekla.
ľubica likes this.
Samson1
No a ovoce Assisi, aby byla zneužitá svatost sv. Františka pro zlé cíle, odcizení.
33 Varuj se zlosyna; osnuje zlo, aby navěky poskvrnil tvou pověst. 34 Připusť si do domu cizího a on ti způsobí starosti a odcizí tě i tvým nejbližším.
Samson1
A věc končí krveprolitím, Nakonec už bylo hlav uřezáno dost.
32 Z ohnivé jiskry vzniká spousta žhavého uhlí a úklady hříšníka končí krveprolitím.
Samson1
30 Jako nastražená koroptev bývá srdce pyšného. Jako na tvůj pád do sklopce číhá vyzvědač
31 a strojí úklady, převrací dobro ve zlo, pomluvou pošpiní i to nejvzácnější.
Dnešní islamizace Evropy a nedůvěra ve vedení církve, která se může rovnat zradě.
Samson1
Že hento. Nemáme pouštět do svého chrámu vyznavače cizích bohů. 29 Neuváděj každého člověka do svého domu; nepoctivost má mnoho tváří.
Samson1
P. Pio byl dobrý svědek. Sám ale nevím, jak by reagoval na své stěhování. Zneužít ho jako sv. Františka pro náboženský mišmaš. S takového míchání může vzniknout třaskavá směs, nikdo nikdy neví
Samson1
No, je to trochu mimo mísu, ale je to slovo Boží. Pusť hentu na TV GLORIA a zrazu jsme jen hento, odpadlíci a bude tě odcizovat i od svých vlastních
Samson1
29 Neuváděj každého člověka do svého domu; nepoctivost má mnoho tváří.
30 Jako nastražená koroptev bývá srdce pyšného. Jako na tvůj pád do sklopce číhá vyzvědač
31 a strojí úklady, převrací dobro ve zlo, pomluvou pošpiní i to nejvzácnější.
32 Z ohnivé jiskry vzniká spousta žhavého uhlí a úklady hříšníka končí krveprolitím.
33 Varuj se zlosyna; osnuje zlo, aby navěky poskvrnil tvou pověst.
34 …More
29 Neuváděj každého člověka do svého domu; nepoctivost má mnoho tváří.
30 Jako nastražená koroptev bývá srdce pyšného. Jako na tvůj pád do sklopce číhá vyzvědač
31 a strojí úklady, převrací dobro ve zlo, pomluvou pošpiní i to nejvzácnější.
32 Z ohnivé jiskry vzniká spousta žhavého uhlí a úklady hříšníka končí krveprolitím.
33 Varuj se zlosyna; osnuje zlo, aby navěky poskvrnil tvou pověst.
34 Připusť si do domu cizího a on ti způsobí starosti a odcizí tě i tvým nejbližším.
Stylita
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus , paní Hento !