Clicks3.9K

Dominica III. post Epiphaniam - Offertorium

Lisi Sterndorfer
Antyfona na Ofiarowanie Ps 117,16.17 Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me: non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini. Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska dźwignęła …More
Antyfona na Ofiarowanie Ps 117,16.17 Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me: non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini. Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska dźwignęła mnie. Nie umrę, ale będę żył i głosił dzieła Pana.