Jazyk

Pozretia
769
Homília P. Raniera Cantalamessa na veľký piatok 2014

robbi
časť homílie z veľkopiatočných obradov v Ríme 2014

Napísať komentár