Clicks3.7K

Nie do wiary

bubu64
1
Nie do wiary! - TVN wyemitował obiektywny materiał na temat Całunu Turyńskiego.
jadwiska
MODLITWA
Do Najśw.Oblicza z Całunu

O Jezu,któryś nam na Świętym Całunie,którym CiałoTwoje Przenajświętsze owinięte było,całej Męki Twojej znaki zostawił,spraw miłościwie,abyśmy przez pokorę,pokutę i miłość łaskę Miłosierdzia Twego otrzymali.W pokorze mego serca składam Ci doskonały
Akt żalu i skruchy.
Przebacz mi grzechy moje,o Panie,przebacz mi moje grzechy-grzechy mojej młodości,grzechy …More
MODLITWA
Do Najśw.Oblicza z Całunu

O Jezu,któryś nam na Świętym Całunie,którym CiałoTwoje Przenajświętsze owinięte było,całej Męki Twojej znaki zostawił,spraw miłościwie,abyśmy przez pokorę,pokutę i miłość łaskę Miłosierdzia Twego otrzymali.W pokorze mego serca składam Ci doskonały
Akt żalu i skruchy.
Przebacz mi grzechy moje,o Panie,przebacz mi moje grzechy-grzechy mojej młodości,grzechy mojej dojrzałości,grzechy mojego ciała,grzechy mojej duszy,moje grzechy lenistwa,moje ciężkie grzechy dobrowolne,grzechy które pamiętam,grzechy których nie pamiętam,grzechy które tak długo taiłem i które uszły mojej pamięci.Szczerze żałuję za każdy grzech,śmiertelny powszedni,za wszystkie grzechy od mojego dzieciństwa aż do obecnej godziny.Wiem,że moje grzechy zraniły Twoje czułe Serce,o mój Zbawicielu Miłosierny!Racz mnie uwolnić od więzów złego przez Twą tak gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze,którego Obraz pozostał na Całunie.O mój Jezu,daruj i nie pamiętaj jakim byłem,daruj i oczyść moją duszę z błędów i wad.Wzmocnij ducha mego nierozerwalnymi węzłami Twej łaski i bądź Miłosierny mnie grzesznemu dziś i na wieki wieków.Amen.
OBIETNICE
Pana Naszego Jezusa Chrystusa dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza
1.
Wszyscy poświęceni Memu Najśw.Obliczu,dzięki Mojej ludzkiej naturze w ich duszy silnie odczuwalnej,otrzymają także żywe odbicie Mojej natury Boskiej i będą Nią wewnętrznie promieniować,dzięki upodobaniu sie do Mego Oblicza.Zabłysną tez w życiu przyszłym więcej niż inne dusze.
2.W godzinę śmierci odnowie w nich obraz Boży-zamglony przez grzech.
3. Czczący Moje Najświętsze Oblicze w duchu ekspiacji,będą Mi bliscy jak św.Weronika,bowiem oddają Mi przysługę podobnie jak ona,a ja Moje Boskie Rysy wycisne na ich duszy.
4.To godne uwielbienia Oblicze jest jakoby pieczęcią Bożej Godności,które też posiada moc odciskania się na duszach,które zwrócą się do Niego,jak do Obrazu Boga.
5.Im bardziej Moi czciciele będą się troszczyć,by wypogodzić Moje Oblicze zniekształcone przez obelgi i bluźnierstwa-tym Ja będę bardziej starać się zaleczyć ich dusze,zniekształcone przez grzechy.Na nowo tez wycisnę w ich duszach Obraz Mego Oblicza i uczynie te dusze pięknymi jak w momencie chrztu świętego.
6.Ofiarując Moje Święte Oblicze Ojcu Przedwiecznemu,złagodzą Jego Gniew i uzyskaja nawrócenie z grzechów,co możnaby porównać do niebieskiej monety.
7.Ofiarując zaś Moje Oblicze Ojcu Niebieskiemu,niczego On im nie odmówi.Ja bowiem Sam będę przemawiał do Ojca w ich sprawach i prośbach.
8.Oni tez czynić będą cuda przez to Moje Św.Oblicze.Ja ich oświecę Moim Światłem,otoczę Moją Miłością,obdarzę wytrwaniem w dobrym.
9.Nie opuszczę ich nigdy,przenigdy.
10.Będę wobec Mego Ojca obroną tych wszystkich,którzy słowem,modlitwą czy piórem wspierają Moją Sprawę:zbawienia i zadośćuczynienia.W chwili śmierci oczyszczę ich dusze z wszelkiego brudu grzechowego i oddam im pierwotną piękność
***************************************************
"Ktokolwiek bedzie miał w swoim domu Mój Boski Portret i odnosić się będzie do Niego z pobożnością i miłością zachowany będzie od Kary
.Tak jak starożytni Hebrajczycy,którzy naznaczyli swe domy krzyżem zrobionym krwią paschalnego baranka zachowani byli przez Anioła Zniszczenia.Podobnie stanie sie w tych smutnych czasach tym,którzy uczczą Mnie przez wystawienie Obrazu Mego Oblicza"
"Błogosławić będę rodzinom,które wystawią Moją Podobiznę.Nawrócę grzeszników tam zyjących.Wspomoge dobrych w doskonaleniu się,oziębłych rozpalę na nowo,błogosławić będę ich sprawy.Dbać będę o ich potrzeby i wspomogę ich w potrzebach duchowych i materialnych".
"Uczyńcie dar z Mojego Portretu lub rozdawajcie wszystkim znanym i nieznanym.Czynowi temu niech towarzyszy umyślne wezwanie ofiarowania i pragnienia dobra z waszego serca".
"Obraz ten przyniesie korzyści duchowe wam,którzy rozpowszechniają Go i spowoduje szybką przemianę w tych,którzy przyjmą Mnie z miłością i wdzięcznością.
Wyjątek z Oredzi (M.K. 17.10.1991 r.)
(...)W celu złagodzenia kar,które spadną na świat.Ojciec Przedwieczny życzy Sobie nabożeństwa do Świętego Oblicza Swego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa i adoracji tegoż Oblicza(...)Nastał czas,aby świat poznał to WIELKIE NABOŻEŃSTWO w tym właśnie czasie,tak światu potrzebne do jego zbawienia.Przez to święte Oblicze Króla królów zostanie dane światu Współczucie...Miłosierdzie będzie dane światu przez Boskie Oblicze Syna Bożego,który jest Mądrością Ojca Przedwiecznego.(...)