Język

Wyświetlenia
2,6 tys.
Kontrowersyjny Radykał! [Tuba Cordis 25 XII A.D. 2016]

Ks. Roman Adam Kneblewski 19
Gdyby Pan Jezus był współczesnym księdzem, to by dzisiejsi katolicy suchej nitki na Nim nie zostawili...
Nemo potest duobus dominis servire ! wspomniał ten post w ks. Roman Kneblewski proboszczem roku w Bydgoszczy.