Język

Wyświetlenia
1,7 tys.
Chwała tej Żydówce że broni Polaków przed szczepionk.Holocaustem, tak jak dr Jaśkowski i dr Czerniak

Krzysiekk 6
Piękne jest to że i żydzi broną przed holokaustem Polaków poprzez szczepienia.