Language

Clicks
1.4k
Ojcowie (S01E24) - Arianizm

Rafał_Ovile
Jeden z ważniejszych sporów teologicznych, jaki wybuchł w Kościele pierwszych wieków, na przełomie III i IV wieku, dotyczył natury Syna Bożego. Syn Boży, którego chrześcijanie wyznają jako Zbawcę i Pana, jest z jednej strony boski, a z drugiej - … [More]

Write a comment …
Weronika.S
Chrystus zrodzony w wieczności przez Boga jest tożsamy w bóstwie z Ojcem, a ich wzajemna relacja to relacja Ojca i Syna. Arianie chcieli skomplikować tę oczywistą prawdę Kościoła Katolickiego i umniejszyć Bóstwu Chrystusa przez Komunię Świętą podawaną na rękę, co jak widać spodobało się współczesnym hierarchom, bo podobno jest ich zarządzenie, że kapłani mogą tak udzielać Komunii Świętej.
KR44 likes this.
View 6 more likes.