언어

클릭 수
1.4천
Ojcowie (S01E24) - Arianizm

Rafał_Ovile
Jeden z ważniejszych sporów teologicznych, jaki wybuchł w Kościele pierwszych wieków, na przełomie III i IV wieku, dotyczył natury Syna Bożego. Syn Boży, którego chrześcijanie wyznają jako Zbawcę i … 더보기

댓글 쓰기…
Weronika.S
Chrystus zrodzony w wieczności przez Boga jest tożsamy w bóstwie z Ojcem, a ich wzajemna relacja to relacja Ojca i Syna. Arianie chcieli skomplikować tę oczywistą prawdę Kościoła Katolickiego i umniejszyć Bóstwu Chrystusa przez Komunię Świętą podawaną na rękę, co jak widać spodobało się współczesnym hierarchom, bo podobno jest ich zarządzenie, że kapłani mogą tak udzielać Komunii Świętej.
6 명 더 보기