Jazyk

Pozretia
32
Farar Timkovic v pastoracii 80 INЦI INRI titulus crucis 2018

Misko3 4 1
V Ríme v Bazilike sv. Kríža sa nachádza tabuľka z kríža, na ktorom bol ukrižovaný Isus Christos. Je to fragment z originálnej drevenej tabuľky obsahujúci časť nápisu po grécky a latinsky. Je písaná … Viac
Misko3
Pre Peter(skala), problem nie je, čo tam bolo napísané - to je aj vo Sv. Písme, ale ako to bolo napísané - akými slovami a gramatickými tvarmi... To máme len po grécky. Latinčinu a hebrejčinu (celý text) ako to bolo presne napísané, si len domýšľame... Pre YHWH je to však veľmi dôležité... Michalangelo urobil kríž (štrnásťročného mŕtveho chlapca úplne nahého) z dreva a tiež tam dal v troch … Viac
Peter(skala)
Môže pomôcť vízia ct.Márie z Agredy, kde je opis listu Piláta:

"Nad krížom, totiž na jeho vyššom konci bude daný nápis s Jeho menom a titulom v troch rečiach: hebrejsky, grécky a latinsky; a vo všetkých a v každej z nich bude napísané:

TOTO JE JEŽIŠ NAZARETSKÝ, KRÁĽ IZRAELSKÝ, aby to všetci mohli rozumieť a aby to bolo všeobecne známe."


Viac na:

www.caritas.estranky.sk/…/stvorenie-sveta…
Misko3
Pre Peter(skala)
Ďakujem. Vo Sv. Písme nemáme zachované, ako to tam bolo napísané na kríži po hebrejsky. Nový Zákon je totiž napísaný po grécky. Fragment nápisu, čo našla sv. Helena obsahoval časť hebrejského nápisu, ale v 19. storočí danú drobiacu časť tabuľky rozobrali a rozposlali po celom svete do reliquiárov... To o tom židovskom nápise, ako sa hovorí vo filme, prišiel na to jeden Žid-vedec.… Viac
Peter(skala)
Predovšetkým ďakujem za video, kde je tabula zo svätého Kríža.

Ešte som to tu nevidel a je to zaujimave
aj čo sa týka VYSVETLENIA INBI-INRI-INCI, ale čo sa týka dôvodu, prečo židia nechceli, aby to tam Pilát napisal, nebolo preto, žeby si uvedomili YHWH, lebo povedali:

"Nepíš: Židovský kráľ, ale: On povedal: "Som židovský kráľ." Jn 19,21

Je sice pravda, že ak by Pilat napisal: "… Viac