Clicks96

František a duch II. Vatikána

FranciscoTV
3
František na palubě letadla během cesty z Arabských emirátů prohlásil, že vše, co koná, je v plné shodě s II. vatikánským koncilem (2VK). Řekl, že se od něho neodchýlil ani o milimetr. Pokud mluví v …More
František na palubě letadla během cesty z Arabských emirátů prohlásil, že vše, co koná, je v plné shodě s II. vatikánským koncilem (2VK). Řekl, že se od něho neodchýlil ani o milimetr. Pokud mluví v tomto případě pravdu, pak vše, co činí, je viditelným plodem 2VK.
František vyhlašuje subjektivismus, odmítá objektivně platné morální normy i Boží přikázání. Vyhlašuje nové učení, nové evangelium, za které však dopadá trest vyloučení z Kristovy církve! (dle Gal 1,8-9) Tragédií je, že toto jiné evangelium implicitně vyhlásil i 2VK. V dokumentu Dignitatis Humanae (DH) je do centra postaven neobrácený člověk, který už nepotřebuje Boha ani pokání z hříchů ani Krista ke své záchraně a spáse. Zdůrazňuje se jen jakási lidská důstojnost, pochybné právo a nedefinovatelná svoboda, a to vše bez pokání.
Terminologie v DH je cílevědomě dvojznačná. Například termín „náboženství“ je vědomě používán místo termínu „křesťanství“. Katolíci to pokládají za prosté synonymum. Zde však jde o záměrné postavení křesťanství a pohanských kultů na jednu rovinu! Cílem je vnitřní rozklad církve.
Dvojznačná a nejasná terminologie v dokumentech 2VK patří ke strategii psychologické války, která nyní pokračuje ve světě a nese smrtonosné ovoce. Pravda, dobro, právo, svoboda, důstojnost, vše je relativizováno. Pevné pilíře přirozených i křesťanských pravd jsou podkopány a narušeny. Ovocem je chaos, odpad od spasitelného učení, homosexuální síť uvnitř církve a islamizace Evropy. Dále je to genderová ideologie popírající základní realitu, že muž je mužem a žena ženou.
Skrze dvojznačné pojmy v dokumentech II. Vatikána se otevřely dveře duchu lži a smrti. Duch Boží, Duch pravdy, byl vyhnán z centra církve. Duch světa neboli duch II. Vatikána zaujal skrze aggiornamento v církvi klíčové místo a nedovoluje pravdivé pokání! Depositum víry, Písmo svaté i Tradice se tomuto duchu musí podřídit. „Znesvěcující ohavnost je na místě svatém!“ (Mt 24,15)
František svými herezemi, krytím a prosazováním amorálnosti zviditelnil ducha II. vatikánského koncilu! Jak sám říká, neodchýlil se od něho ani o milimetr.
Postaví se nový papež proti smrtonosnému duchu II. Vatikána? To je podmínka sine qua non k pravdivé obnově církve!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
krumpeľ and 2 more users like this.
krumpeľ likes this.
Monika G likes this.
piakatarina likes this.