Clicks400

Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu ( Łk 7, 1-10)

sters