Pozretia642

7.10.2017 Primas českých zemí Duka kázal, pak zasvětil vlast pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie

Libor Halik
72
List Lucie Piovi XII. napísaný 2.12.1940: ...sľúbil náš Pán s prihliadnutím na zasvätenie, ktoré urobili naši portugalskí biskupi v mene ľudu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, zvláštnu ochranu …Viac
List Lucie Piovi XII. napísaný 2.12.1940: ...sľúbil náš Pán s prihliadnutím na zasvätenie, ktoré urobili naši portugalskí biskupi v mene ľudu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, zvláštnu ochranu našej vlasti počas vojny. Táto ochrana má byť dôkazom milosti, ktorá bude daná i ostatným národom, ak urobia zasvätenie podobne ako to vykonali biskupi portugalskí. Co tu TV Noe nezaznamenala: 7.10.2017 zasvětil primas český Duka vlast Neposkvrněné Panně Marii (audio: www.dominikduka.cz/kazaniK/kazani-z-koclirova/ 7.10.2017 došlo k zasvěcení zemí Koruny české Neposkvrněné Panně Marii. Alelujá!
Zedad a 2 ďalším užívateľom sa to páči.
Zedad sa to páči.
ľubica sa to páči.
Libor Halik
Zedad sa to páči.
Libor Halik
Nejdůležitějších 17min ZASVĚCENÍ na Díky 7.10.2017 zasvěcení PM se válka vyhne naší vlasti
Zedad sa to páči.
dyk
V sobotu budú modlitby za uzdravenie a oslobodenie v KOINÓNII.
Miesto: Spoločenský pavilón v Košiciach od 10:00 hod.
...
V nedeľu bude o 18:00 hod v Košickej katedrále Sv. Omša ku cti sv. Charbela a po nej budú sa môcť ľudia nechať pomazať olejom od sv. Charbela.
Peter(skala) sa to páči.
Samson1
Nenta je především pořádně dopletená.
Zedad a ďalšiemu užívateľovi sa to páči.
Zedad sa to páči.
aobubo sa to páči.
Libor Halik
Jste protestantka henta. Hlavu vám popletla protestantská videa od adventistů.
valent sa to páči.
Libor Halik
Nikdo z katolíků či pravoslavných se Panně Marii neklaní jako bohyni, ač zaslepená část protestantů si tento nesmysl vsugerovala od Kalvína a od nejvražednější části českých husitů. Pannu Marii mají dle biblického proroctví POVINNOST BLAHOSLAVIT všechny národy, včetně českého. NÁROD, který to bude STÁLE odmítat, vyhyne v 3. světové válce kompletně DLE FATIMSKÝCH PROROCTVÍ. Pán Ježíš nenechá …Viac
Nikdo z katolíků či pravoslavných se Panně Marii neklaní jako bohyni, ač zaslepená část protestantů si tento nesmysl vsugerovala od Kalvína a od nejvražednější části českých husitů. Pannu Marii mají dle biblického proroctví POVINNOST BLAHOSLAVIT všechny národy, včetně českého. NÁROD, který to bude STÁLE odmítat, vyhyne v 3. světové válce kompletně DLE FATIMSKÝCH PROROCTVÍ. Pán Ježíš nenechá trvale plivat na svou maminku. Viz evangeličkou M. Horákovou stržený a nepostavený sloup Panny Marie v Praze. Popravili ji pak komunisti, byť z jiného důvodu, ale trest přišel.
ľubica sa to páči.
Ďalší komentár od Libor Halik
Libor Halik
Ti portugalští biskupové, když zasvěcovali r.1930 Portugalsko pod ochranu Neposkvrněné Panně Marii, tak to dělali z donucení od věřícího lidu. Portugalský stát, včetně mnoha biskupů byl ovládán už 100 let zednáři (slobodomurármi). Podobně je to dnes v ČR s biskupy i s Dukou. Zasvěcení PMarii pomůže, díky tomu dle Žalmu z Bible Hospodinu budou podléhati Hospodinovi nepřátelé pro Jeho velkou moc a …Viac
Ti portugalští biskupové, když zasvěcovali r.1930 Portugalsko pod ochranu Neposkvrněné Panně Marii, tak to dělali z donucení od věřícího lidu. Portugalský stát, včetně mnoha biskupů byl ovládán už 100 let zednáři (slobodomurármi). Podobně je to dnes v ČR s biskupy i s Dukou. Zasvěcení PMarii pomůže, díky tomu dle Žalmu z Bible Hospodinu budou podléhati Hospodinovi nepřátelé pro Jeho velkou moc a sílu. Ž 66,3.
ľubica sa to páči.