Clicks2.1K

Ľubomír Stanček ~ Čo odo mňa žiada Ježiš? 2/5

www.evanjelizacia.eu - na záberoch: Galilea, Galilejské more (foto by Tisinko - Ďakujeme!)More
www.evanjelizacia.eu
- na záberoch: Galilea, Galilejské more
(foto by Tisinko - Ďakujeme!)