Clicks1K

✞ Priestranná cesta a úzka cesta Mt 7,6.12-14