Język
Napisz komentarz …
Ryszard123
piekło to skazanie na wieczne oddzielenie od boga - a z czego ono wynika - przyczynę trzeba by zlikwidować i tu jest ten problem na który potrzeba mądrości albo mądrego .
Andrzej z Balto
Coś mi tu apb. Jędraszewski bałamuci z tą wykrętną wypowiedzią. Pokrywa się to mniej więcej z heretyckim nauczaniem aktualnego antypapieża.