Clicks4.7K

2013-07-11 pustelnia

BAH
45
mistrzo and 3 more users like this.
mistrzo likes this.
sasha74 likes this.
renia116 likes this.
Michał Zieliński likes this.
baj900
Obraz Męki Chrystusa w czasie Mszy Św. Trydenckiej
wg. wizji mistycznych Błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich:

Co czyni Kapłan : To czyni Chrystus:

1. Idzie do ołtarza. ---------------------------- 1. Idzie na Górę Oliwną.

2. Rozpoczyna Mszę Św. ------------------------- 2. Rozpoczyna się modlić.


3. Odmawia Confiteor. -------------------------- 3.Upada i poci się krwawym potem.

4. Przystęp…More
Obraz Męki Chrystusa w czasie Mszy Św. Trydenckiej
wg. wizji mistycznych Błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich:

Co czyni Kapłan : To czyni Chrystus:

1. Idzie do ołtarza. ---------------------------- 1. Idzie na Górę Oliwną.

2. Rozpoczyna Mszę Św. ------------------------- 2. Rozpoczyna się modlić.


3. Odmawia Confiteor. -------------------------- 3.Upada i poci się krwawym potem.

4. Przystępuje do ołtarza i całuje takowy. ----- 4. Zdradzony pocałunkiem Judasza

.
5. Idzie na stronę Epistoły. ---------------------- 5. Pojmany i w więzach zawiedziony do Annasza

6. Czyta Introit. --------------------------------- 6. Przed Annaszem fałszywie oskarżony

7. Idzie ku środkowi ołtarza i odmawia Kyrie. 7. Zaprowadzony do Kaifasza, gdzie Piotr zapiera się Go 3razy

8. Mówi: Dominus vobiscum. ----------------- 8. Spojrzawszy na Piotra, nawraca go.

9. Czyta Epistołę. --------------------------------- 9. Prowadzony do Piłata.

10.Odmawia w środku ołtarzaMunda cormenum 10. Zaprowadzony do Heroda i przez tegoż wyszydzany

11. Czyta Ewangelię ---------------------------11.Na powrót przyprowadzony, do Piłata i przed, nim oskarżony

12. Odkrywa kielich. ------------------------------ 12. Haniebnie obnażony

13. Ofiaruje chleb i wino. ------------------------ 13. Okrutnie biczowany

14. Przykrywa kielich. --------------------------- 14. Cierniem ukoronowany

15. Umywa ręce. ---------------------------------- 15. Niewinnym uznany przez Piłata


16. Mówi: Orate fratres. ------------------------- 16. Piłat okazuje Go ludowi, mówiąc - Ecce homo!

17. Odmawia ciche modlitwy. ------------------- 17. Opluty i wyszydzony

18. Odmawia Prefację i Sanctus --------------- 18.Stawiony niżej mordercy Barabasza i skazany na śmierć krzyż

19. Sprawuje Memento za żywych. ------------- 19. Niesie krzyż na górę Kalwarii.

20. Modli się po cichu ---------------------------- 20. Spotyka Matkę Swą, święte i pobożne niewiasty.

21. Błogosławi ofiarę chleba i wina znakiem + 21. Przybity do krzyża.

22. Podnosi Świętą Hostię. ---------------------- 22. Wywyższony na krzyżu.

23. Podnosi kielich. ------------------------------- 23. Przelewa Krew Świętą z Pięciu Ran.


24. Modli się znowu po cichu. ------------------ 24. Widzi pod krzyżem Swą zbolałą Matkę.

25. Mówi głośno: Nobis quoque, peccatoribus.----- 25. Modli się na krzyżu za ludzi.

26.Odmawia Pater noster. ----------------------- 26. Wypowiada na krzyżu 7 słów.

27. Łamie i dzieli Hostię. ------------------------- 27. Oddaje Bogu ducha i umiera.

28. Wpuszcza mała cząstkę Hostii do kielicha.------- 28. Zstępuje do otchłani.


29. Mówi: Agnus Dei, -------------------------- 29. Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.

30. Przyjmuje Komunię Świętą. ----------------- 30. Złożony do grobu.

31. Wyczyszcza kielich. -------------------------- 31. Namaszczony przez pobożne niewiasty.

32. Przykrywa na powrót kielich. --------------- 32. Powstaje z martwych.


33. Mówi: Dominus vobiscum. --------------- 33. Pojawia się Matce Swej i uczniom.

34. Odmawia ostatnie modlitwy. ----------------34. Pojawia się uczniom Swym i naucza ich jeszcze przez 40dni.

35. Mówi ostatni raz: Donumis vobiscum. ----- 35. Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.

36. Udziela ludowi błogosławieństwa. --------- 36. Zsyła Ducha świętego.

37. Mówi: Ite missa est i odmawia, 37. Rozsyła Apostołów na cały świat, by opowiadali ostatnią Ewangelię. Ewangelię.
alanowa
W niemieckim mieście Borken, szóstoklasiści wzięli udział w obowiązkowych tzw. lekcjach seksu. Dzieci musiały zostać poddane hospitalizacji.wmeritum.pl/dzieci-w-traumi…
alanowa
Bez Mszy Świętej ziemia już dawno zostałaby unicestwiona z powodu grzechów ludzi.
Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła

Wierzę, że gdyby nie było Mszy Świętej, to w chwili obecnej świat upadłby pod ciężarem swych nieprawości. Msza Święta jest jego mocną podporą która go podtrzymuje.
Św. O. Pio

Taką wartość ma sprawowanie Mszy Świętej, jaką ma Śmierć Jezusa na Krzyżu.
Św. Tomasz z Akwinu …
More
Bez Mszy Świętej ziemia już dawno zostałaby unicestwiona z powodu grzechów ludzi.
Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła

Wierzę, że gdyby nie było Mszy Świętej, to w chwili obecnej świat upadłby pod ciężarem swych nieprawości. Msza Święta jest jego mocną podporą która go podtrzymuje.
Św. O. Pio

Taką wartość ma sprawowanie Mszy Świętej, jaką ma Śmierć Jezusa na Krzyżu.
Św. Tomasz z Akwinu

Męczeństwo, jest niczym w porównaniu z Mszą Świętą ponieważ męczeństwo jest ofiarą człowieka złożoną Bogu, natomiast Msza Święta jest Ofiarą Boga dla człowieka.
Św. Jan Maria Vianey
Teresa45 likes this.
LovVal
Dlaczego nagrania mają słabą ostrość jakby podwójny obraz - obserwuję to dość długo.