Jazyk

Zobrazení
28
Zednářství v církvi "Šelma ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno ..." Zjevení, 13

Dima
Zednáři "Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, … Více