언어

클릭 수
1.6천
Leonard 2013 c Tatuś 110 Mamusia 100 lat! ŚP

Tatulek Kochany
Wieczny Odpoczynek Racz Im Dać Panie Boże, a Światłość Wiekuista Niechaj Im Świeci Na Wieki Wieków!! Amen. Koncertują: Violetta Villas, Izabela Skrybant-Dziewiątkowska, Damian Holecki, Krzysztof Koniarek.

댓글 쓰기…
jadwiska
Przyjmij,o najłaskawszy Panie,wszystkie dusze,których ciała
spoczywają na naszych cmantarzach i wprowadź tych,co w Ciebie
na ziemi wierzyli,na ucztę życia i do chwały zbawionych.Amen.