Jazyk

Pozretia
643
21. Duchovný život - nazeranie - kontemplácia - P. Ľubomír Stanček, Cm