Clicks474

Kiełczyn, 2014 06 02, poświęcenie sztandaru

Krzysztof Bach
Dnia 2 czerwca 2014 roku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem w Kiełczynie na mszy polowej nastąpiło poświęcenie sztandaru gminy Dzierżoniów. Poświęcenia i homilię wygłosił ksiądz …More
Dnia 2 czerwca 2014 roku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem w Kiełczynie na mszy polowej nastąpiło poświęcenie sztandaru gminy Dzierżoniów. Poświęcenia i homilię wygłosił ksiądz Proboszcz Stanisław Olszowy. Fotorelacja na tvsleza.blogspot.com/…/uroczystosc-prz…