Język

Wyświetlenia
1,3 tys.
Ks Karol Stehlin ""MACIERZYŃSTWO''

IosephusK. 2 1
Ks Karol Stehlin ""MACIERZYŃSTWO'' Ciekawy wykład ks Karola. Polecam www.youtube.com/watch Więcej
Orfar33
Pełnienie roli matki jest bardzo ważnym zadaniem, jakie Bóg daje kobiecie. Matki mają kochać swoje dzieci, o czym mówi List św. Pawła do Tytusa 2:4-5: „Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom - aby nie bluźniono słowu Bożemu”. W Księdze Izajasza 49:15a Biblia mówi: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym … Więcej