Jazyk

Pozretia
1 tis.
Hodina s prorokom Eliášom v r. 1990 - P. Ľubomír Stanček, CM

- Bošácka farnosť - miesto bývalého pôsobiska P. Ľubomíra Stančeka v r. 1983 - 1991 Obdobie krutého prenasledovania kresťanov katolíkov komunistami, ktorí sa rôznymi sofistikovanými spôsobmi snažil… Viac