Język

Wyświetlenia
2,4 tys.
Dar życia święty od poczęcia...

Ks. Roman Adam Kneblewski 9 3
Caritas Christi urget nos: Rób coś na co dzień w obronie życia! Więcej