Jazyk

Zobrazení
358
Nový člověk - 1 - Nepřipodobňujte se tomuto věku

nove-stvoreni 23 3
Curry Blake - Nový člověk - Ostrava 2018 - 1 - Pátek 10:00 První část vyučování o tom, kdo jsme v Kristu, co znamená být novým stvořením. Kdo je v Kristu, je NOVÉ STVOŘENÍ. Staré pominulo - hle, vše … Více

Napsat komentář
henta zmínil tento příspěvek v Pusté české kostely?.
henta
..."Nyní už je ten čas, kdy Duch Boží už nesestupuje
na nás, ale vylévá se z nás
...ON se objeví tam kde
se my objevíme, protože v nás přebývá
"....
Sard
Skvělá přednáška v Duchu svatém. Tak to má být. Curry Blake je v Kristu a Kristus v Bohu. Kristus je jediný prostředník mezi člověkem a Bohem. Tak pozor na podvodníky, kteří by vás chtěli jenom zneužívat a ovládat. Někteří sodomité dokonce tělesně.
Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1 Timotejovi 2:5
Nazdar v oku a polepši se.
Sard
V příslibu není počet modlitebníků. Je tam slíbeno všetkým. Nejspíš je to blud. Raději zůstaneme u Krista než u nějaké vymyšlené bohyně.
henta
"Jen obnovováním mysli, Božím slovem
se váš život změní, bez obnovování mysli
se vaše mysl neobnoví........."


Stojí zato, si toho muže Božího poslechnout,
chápu, že z bezduchého odříkávní růžence,
není možné rozumět tomu co je zde řečeno.
Přesto se snažte!
Sard
No když ty přísliby zůstávají nenaplněné...
Těmi brňáky jsem poukázal na situaci kolem hry uvedené v Huse na provázku.
henta se to líbí. 
Sard
v oku myslíš si, že brňáci se nemodlí zbožně růženec?
henta

Ano skvělé, právě jsem doposlouchala
a děkuji Pánu Bohu, že mě přivedl mezi
křesťany BKP, kteří už překročili , onu
pomyslnou čáru, kde to druzí vzdávají.
Sard
Skvělá přednáška v Duchu svatém.

A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. R 12:2
henta se to líbí. 
janevanj
@Sard, je vonkajšia myseľ rozumu a tela a vnútorná myseľ duše a ducha. Myslel som čistenie vnútornej mysle, lebo tá sa postaví po smrti vonkajšej mysle a tela pred Boha do čistého zrkadla Ducha .
henta se to líbí. 
Sard
janevanj nyní
Kresťan by nemal si obnovovať svoju myseľ hoc aj v snahe v spojení s Bohom, ale by ju mal strácať

ooooo
Tobě se to už povedlo.
janevanj
Kresťan by nemal si obnovovať svoju myseľ hoc aj v snahe v spojení s Bohom, ale by ju mal strácať a hlavne to nečisté v nej lebo to bráni aby v nej pôsobil Kristus.

Ak v pokore vyzná svoje blúdenia a hriechy a obmyje sa Krvou Kristovou potom nemá snahu obnovovať svoju myseľ ale len aby On prebýval a konal v nás.
henta
Skuteční svatí i v katol. církvi
měli toto smýšlení, nebojte se
toho, co ten Boží muž říká
i sv.
Terezie říká: "Nic ať tě neděsí
nic ať tě nemate, všechno pomine,
jen Bůh je věčný.Kdo má Boha

Bůh sám mu stačí!
"
Sard se to líbí. 
Zedad
Tolle, lege. Vezmi a čti.
Čtěme slovo Písma. Jsme narozeni, jako královské děti. Jsme v pozici služebníka, který slouží člověku.
Boží moc je neustále přítomna. Pán Ježíš je s námi neustále.
Zedad
Pasáž: Marek 16,17-20

17Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

www.biblenet.cz/b/Mark/16budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

www.biblenet.cz/b/Mark/16Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.

www.biblenet.cz/b/Mark/16
Více
henta se to líbí.