Clicks6.6K

Gloria TV News on the 31st of January

Gloria.TV News
5
Feminisation of the Church If She Is not Compliant, She Will Be Crushed A Sombre Legacy o America’s Invasion in Iraq The Venerabile Turned 650 years oldMore
Feminisation of the Church

If She Is not Compliant, She Will Be Crushed

A Sombre Legacy o America’s Invasion in Iraq

The Venerabile Turned 650 years old
różaniec
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka
Nr 2371/2011
Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.

Ks. dr hab. Piotr Natanek
w Grzechyni

Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo, mimo decyzji i upomnień, jakie były do Księdza kierowane. …More
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka
Nr 2371/2011
Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.

Ks. dr hab. Piotr Natanek
w Grzechyni

Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo, mimo decyzji i upomnień, jakie były do Księdza kierowane. Oznacza to, że nie może Ksiądz sprawować żadnych czynności kapłańskich jak też i wykonywać władzy rządzenia.
Powyższą karę otrzymuje Ksiądz, ponieważ nie zastosował się do poleceń dyscyplinarnych zawartych w dekretach z dnia 28 stycznia 2010 r. (nr 213/2010 oraz 214/2010), zignorował upomnienia kanoniczne z dnia 25 maja 2007 r. (nr 1519/2007), z dnia 23 lutego 2009 r. (nr 392/2009) oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. (nr 867/2010), nie zareagował na wielokrotne wezwania do rozmowy z przełożonymi, kontynuuje szkodliwe wystąpienia, które zostały Księdzu zakazane, szerzy nieaprobowane przez Kościół poglądy, publicznie podważa autorytet pasterzy Kościoła, mimo zakazu w dalszym ciągu prowadzi działalność duszpasterską w Grzechyni, bezprawnie próbuje organizować nowe struktury kościelne, a ostatnio dopuścił się nieważnego asystowania przy zawarciu małżeństwa mimo braku stosownych uprawnień. Niech Ksiądz ma też na uwadze szkody, jakie swoim działaniem wyrządza gromadzonym wokół siebie wiernym i całej wspólnocie Kościoła.
Kara suspensy ma charakter poprawczy. Jeśli Ksiądz podporządkuje się decyzjom przełożonych kościelnych, podejmie drogę pokuty i naprawy wyrządzonego zła, może prosić o zwolnienie z kary.

Polecam Księdza Miłosierdziu Bożemu

Stanisław kard. Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski

ks. Piotr Majer
Kanclerz Kurii
ACLumsden
Greetings! Thanks for the mention of the Venereable English College in Rome. We continue to suffer martyrdom in the UK in the form of social and spiritual torture on account of our Roman-centred christian faith.

In the sphere of church identity, liturgy and askesis (or asceticism), one wonders whether or not the Church will EVER recover from the blows of liberalism.
RomanCandle
Any Iraqi with money, be they Muslim or Christian, have got
the hell out of Iraq. With the withdrawal of US troops from
Iraq on December 2011, President Obama said that they
were leaving behind a “stable” country. It's about as
stable as the crippled Fukushima power plant is.
Holy Cannoli
Archbishop Broglio believes Catholicism suffered after the invasion because of a perceived closeness to its previous ruler. He said Saddam Hussein tended “to trust Catholics, and gave them positions of responsibility.” One prominent Iraqi Catholic was Hussein’s Foreign Minister Tarik Aziz.

I hope I am misunderstanding Archbishops Broglio's comments regarding Saddam (read: The Butcher of Baghdad…More
Archbishop Broglio believes Catholicism suffered after the invasion because of a perceived closeness to its previous ruler. He said Saddam Hussein tended “to trust Catholics, and gave them positions of responsibility.” One prominent Iraqi Catholic was Hussein’s Foreign Minister Tarik Aziz.

I hope I am misunderstanding Archbishops Broglio's comments regarding Saddam (read: The Butcher of Baghdad). If not, then this is further proof of how out of touch Catholic prelates are with the death and destruction that are an inextricable part of Islam.

history1900s.about.com/…/husseincrimes.h…

First they came for the communists,
and I didn't speak out because I wasn't a communist.
Then they came for the trade unionists,
and I didn't speak out because I wasn't a trade unionist.
Then they came for the Jews,
and I didn't speak out because I wasn't a Jew.
Then they came for the Catholics,
and I didn't speak out because I was Protestant.
Then they came for me
and there was no one left to speak out for me.
----------------------

I almost forgot.

Dear Archbishop Broglio,
Tariq Aziz (the Catholic) was no 'choir boy' either.

www.voanews.com/…/Tariq-Aziz-Conv…
----------------------------------------------

Good morning and thanks for the news, Lucia.

holyrope 3
Thank you Lucia for the news! 🎥