Jazyk
henta zmienil tento príspevok v MARTIN LUTHER ODMÍTÁ FRANTIŠKOVU NABÍDKU.