Clicks431

Krystyna Kiwacz (Radio Chrystusa Króla Chicago): Należy wrócić do Mszy św. Trydenckiej!

Nemo potest duobus dominis servire ! and one more user like this.
ŚW.FILOMENA likes this.